Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Filiz ADANA
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Safiye ÖZVURMAZ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Filiz ADANA
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Duygu YEŞİLFİDAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Filiz ADANA
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Belgin YILDIRIM
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Filiz ADANA
Mevlana Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı Örgün Öğretim veren bir programdır.
Tarihçesi
Bu program 2013-2014 Eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Misyon
Misyonumuz, alanında araştırmacı, lider, sağlığı koruyan, geliştiren ve sürdüren uzmanlık derecesine sahip hemşireler yetiştirmektir.
Vizyon
Vizyonumuz halk sağlığı hemşireliği bilim alanında akademik bir birim olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilirliği başarmaktır.
Amaç
Nitelikli, profesyonel, çağdaş ve hümanistik halk sağlığı uzman hemşireleri yetiştirerek ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen meslek üyeleri ile topluma kaliteli hemşirelik hizmeti sunmak ve gerek toplum sağlığının gerekse mesleğin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Birimde 1 anfi, 9 sınıf, 1 kantin, 1 kafeterya, 1 öğrenci/personel yemekhanesi, 29 çalışma odası, 4 servis odası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Birimimizde 63 Masaüstü, 33 taşınabilir bilgisayar, 9 projeksiyon makinesi, 3 slayt makinesi, 9 tepegöz, 1 barkot okuyucu, 1 baskı makinesi, 3 fotokopi makinesi, 1 faks, 1 fotoğraf makinesi, 1 kamera, 2 televizyon, 27 yazıcı, 2 tarayıcı, 1 DVD, 2 LCD Monitör, 9 sunum kumandası bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu