Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Mikrobiyoloji (Veteriner) Tezsiz Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tezsiz yüksek Lisans programı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve müfredat enstitünün internet sayfasında yer almaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası Değişim ve Geçiş koşullarında Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Kayıt ve Kabul Koşulları
Program için gereken Kabul ve Kayıt koşullarında Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Program için gereken Önceki Öğrenmenin Tanınmasında Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünün başarıyla tamamlanması ve öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için notunun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
Program Profili
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek lisans programından bir adayın yüksek lisans derecesini alabilmesi için, en az 30 kredilik ve en az on adet ders ve dönem projesinden başarılı olması gerekir. Yüksek lisans öğrencilerinin Enstitü Ortak Seçmeli Derslerinden alacağı dersler yüksek lisans kredisine ve not ortalamasına dahil edilmez. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar,mikrobiyoloji uzmanlığına ihtiyaç duyan her sektörde iş başvurusu yapabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Tezsiz yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmektedir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Tezsiz yüksek lisans programından bir adayın yüksek lisans derecesini alabilmesi için, en az 30 kredilik ve en az on adet ders ve dönem projesinden başarılı olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
İki dönem süren eğitim-öğretim süresince 60 AKTS ve dönem projesini başarı ile tamamlamalıdır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu