Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Serap SAVAŞAN
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şükrü KIRKAN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Prof. Dr. Uğur PARIN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Göksel ERBAŞ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Göksel ERBAŞ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Göksel ERBAŞ
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Göksel ERBAŞ
Mevlana Koordinatörü
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Veteriner Hekimlik öğrencilerine yetiştiriciliği yada beslenmesi yapılan evcil, kanatlı ve sucul hayvanlarda bakteriyel ve viral zoonozlar, halk sağlığı, koruyucu hekimlik ve mesleki alanda teknolojik gelişmeler konularında teorik ve pratik donanım vermekte olup, Anabilim Dalında şu an 7 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Tarihçesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü içerisinde 1994 yılında kurulmuştur. 2006 yılında ise Bölüm sayısının 5’e çıkmasıyla Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Klinik Öncesi Bilimler Bölümü’ne bağlanmıştır. Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. Şükrü KIRKAN yürütmektedir.
Misyon
Hayvanlarda infeksiyon hastalıklarının epidemiyolojileri, etyolojileri, laboratuvar tanıları ve sağaltımı amacıyla, her türlü girişimde bulunabilecek teorik - pratik bilgi ve yeteneğe sahip, bakteriyel ve viral zoonozlar konusunda bilgili, halk sağlığı bilinci gelişmiş, koruyucu hekimlik ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bilimsel ve çağdaş eğitim almış, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı öğrenciler yetiştirerek, çağdaş bilimsel araştırmalar üretebilmek ve önemli mikrobiyel hastalıklara karşı koruma-kontrol stratejileri geliştirebilmektir.
Vizyon
Mikrobiyoloji alanında tam donanıma sahip, bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikte eğitim veren, uzmanlar yetiştiren, bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalar yapan çağdaş bir Anabilim Dalı olmaktır.
Amaç
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, lisansüstü öğrencilerine yetiştiriciliği yada beslenmesi yapılan evcil, kanatlı ve sucul hayvanlarda bakteriyel, viral ve mikolojik zoonozlar, çevre ve halk sağlığı, koruyucu hekimlik ve mesleki alanda teknolojik gelişmeler konularında teorik ve pratik donanım vermeyi amaçlamaktadır.
Fiziki Altyapı
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 1 besiyeri hazırlama, 1 rutin teşhis, 1 seroloji, 2 moleküler, 1 mikoloji olmak üzere 6 adet laboratuvar, 1 adet santrifüj, 3 adet buzdolabı, 3 adet derin dondurucu, 1 adet mikroskop, 1 adet mikrosantrifüj, 1 adet güç kaynağı, 1 adet Thermal Cycler, 1 adet Kuru Hava Sterilizatör, 1 adet Otoklav, 2 adet Steril Kabin, 1 adet pH metre, 1 adet Sıcak su banyosu, 1 adet Mikrodalga Fırın, 1 adet ELISA reader, 1 adet Hassas terazi, 1 adet Sallayıcı, 1 adet Soğutmalı Etüv, 1 adet Distile Su Cihazı, 1 adet Etüv, 1 adet Cam Malzeme Yıkayıcısı, 1 adet manyetik karıştırıcı ve 1 adet termal blok ısıtıcı bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 1 besiyeri hazırlama, 1 rutin teşhis, 1 seroloji, 2 moleküler, 1 mikoloji olmak üzere 6 adet laboratuvar, 1 adet santrifüj, 3 adet buzdolabı, 3 adet derin dondurucu, 1 adet mikroskop, 1 adet mikrosantrifüj, 1 adet güç kaynağı, 1 adet Thermal Cycler, 1 adet Kuru Hava Sterilizatör, 1 adet Otoklav, 2 adet Steril Kabin, 1 adet pH metre, 1 adet Sıcak su banyosu, 1 adet Mikrodalga Fırın, 1 adet ELISA reader, 1 adet Hassas terazi, 1 adet Sallayıcı, 1 adet Soğutmalı Etüv, 1 adet Distile Su Cihazı, 1 adet Etüv, 1 adet Cam Malzeme Yıkayıcısı, 1 adet manyetik karıştırıcı ve 1 adet termal blok ısıtıcı bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu