Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Matematik Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tezli Yüksek lisans programı anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (en az 62 AKTS) ders ve 1 seminer dersi (8 AKTS) ve tezden oluşur. Öğrencilerin dersten başarılı olabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 almaları gereklidir. Seminer dersi ve tezin kredisi yoktur. Öğrenciler başarılı veya yetersiz olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 4 dönemden oluşur. Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre 6 dönemdir. Aldığı tüm derslerden başarılı olan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (70 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olan ve programı tamamlayan mezunlara Matematik alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Matematik alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrencilerin yüksek lisans programlarına kaydı, Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 6. maddesinin (1), (2) ve (3) bentleri ile aynı yönetmeliğin 10. maddesine göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Matematik ABD’da yüksek lisans öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 15. maddesi çerçevesinde muaf olabilirler. Fen Bilimleri Enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (en az 62 AKTS) ders ve 1 seminer dersi (8 AKTS) alıp başarılı (100 üzerinden en az 70 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (70 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.
Program Profili
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalının amacı; teorik matematik bilgisine ve teorik bilgisini uygulamaya koyma becerine sahip olan, sorunların çözümünde matematiksel yöntemleri temel alan, bağımsız proje tasarlayıp yürütebilme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla yüksek lisans düzeyinde 2 sene süren bir eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Yüksek lisans programı Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanındaki dersleri kapsar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Matematik yüksek lisans mezunları yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabileceği gibi DİE, MTE, TEK, DSİ gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca bilgi işlem, istatistik, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte dershanelerde ve etüt merkezlerinde Matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsünün esaslarınca belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu