Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Gökhan CESUR
Anabilim Dalı Başkanı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Gökhan CESUR
Mevlana Koordinatörü
Günümüzde eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve çağdaş seviyeye ulaşabilmesi büyük önem taşımaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgi çağının gerekleri doğrultusunda verilen lisans eğitimi, gereksinimleri tam olarak karşılayamamakta ve oluşan rekabet ortamında eğitim düzeyi yüksek olan elemanlara olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu da lisansüstü eğitimi zorunlu hale getirmektedir. Kişilerde bu tür bir eğitim; bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel olaylara geniş bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlayabilme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli koşulları belirleyebilme yeteneği kazandırmaktadır.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı 1993 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşuyla birlikte kuruldu. Kurucu Öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa GÜL'dür. 2000 yılına dek görevini sürdüren GÜL, 2000 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Yrd.Doç.Dr. Sadun TEMOÇİN'e devretmiştir. 2009 yılında ise halen görevini sürdürmekte olan Doç.Dr. Rauf Onur EK görevi devralmıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak tezli yüksek lisans eğitimi 2012 yılından, tezsiz yüksek lisans eğitimi ise 2013 yılından beri devam etmektedir. Fizyoloji Anabilim Dalı'nda ikisi doçent ve 1 yardımcı doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi toplam 4 akademik personel görev yapmaktadır.
Misyon
Fizyoloji (Tıp) Yüksek Lisans Programı açılmasının temel amacı uluslararası ölçütlere göre kabul görmüş bilimsel içerikte bilgi ve laboratuar becerisiyle donatılnış bilim insanı yetiştirmektir. Bu eğitim çerçevesinde temel bilgilerini klinik olaylara sağlam bir yapısal ve moleküler temel üzerinde daha geniş bir perspektifte bakabilen, bilgiye ulaşabilen, problemi belirleyip hipotezler üretebilen, objektif deneme sürecini düzenleyebilen, elde ettiği verileri değerlendirip sunabilen kişiler yetiştirmektir.
Vizyon
Bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel olaylara geniş bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlayabilme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli koşulları belirleyebilme yeteneği kazandırmaktadır.
Amaç
Bu program çerçevesinde, öncelikle hücre-doku düzeyinde işleyiş irdelenip sistemlerin çalışma mekanizmaları teorik ve pratik yaklaşımla incelenir. Bu çerçevede uygulamalı eğitimler ile doğru bilgiye ulaşabilme yeteneği, laboratuarda araştırma kültürü ve bağımsız araştırma yapabilme yetkinliği kazandırılır.Programı başarıyla tamamlayan mezunlara ‘Fizyoloji Yüksek Lisans‘ diploması verilir.
Fiziki Altyapı
Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuarı (50 m2) Fizyoloji Anabilim Dalı Elektrofizyoloji Laboratuarı (50 m2) Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuarı (900 m2) Deney Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırma Ünitesi (84 m2)
Teknik Altyapı
Mikrosantrifüj Buzdolabı Elektronik pH metre Otomatik pipet Çeşitli kimyasal ve cam malzemeler Wonfrey Hot plate MP100 Sistemi ve buna bağlı modüller ((EKG, EMG, EOG, ERS) Organ banyosu İzometrik ve İzotonik transdüserler Elektrotlar (çeşitli özellikte) Basınç transdüseri Sıcaklık ölçen transdüser Galvanik akım ölçen transdüser Analiz yazılımı
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu