Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İşletme Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bünyesindeki 9 Bölüm altında halihazırda 7 programda 4 yıllık lisans öğretimi yapan bir kurumdur. Aynı zamanda 12 lisansüstü program, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak, Fakülte'deki akademik personel tarafından koordine edilerek yürütülmektedir. Fakültede uygulanan eğitim öğretim sistemine ait hukuki altyapı, esas itibariyle "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na" ve "Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne" dayanır. Fakülteye LYS sınav sonucuyla, yatay ve dikey geçiş yoluyla ve yabancı uyguklu öğrenci kabulu yoluyla öğrenci kabul edilir. Her öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde, mevzuata uygun şekilde kayıt yenilemek zorundadır. Her öğrencinin bir "öğrenci danışmanı" vardır. Fakülte'de bir öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıdönemden oluşur. Fakültede sınav takvimi yıllık olarak bir önceki yılın Nisan ayı içinde belirlenir ve ilan edilir. Öğretim dili genel olarak Türkçe'dir. Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Lisans Programında kısmi İngilizce eğitime başlanmıştır. Ayrıca Erasmus Öğrenci Değişim Programıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce sınıflar açılmaktadır. Fakülte'de dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Hem yerel hem de AKTS kredisi uygulaması vardır. Ders eşdeğerliği, kredi aktarımı, sınavlar, notlar ve değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır. Notlar 100 üzerinden verilir. Öğrencinin ders geçebilmesi için, 100 tam not üzerinden yapılan değerlendirmenin sonucunda ağırlıklı ortalama biçiminde hesaplanan notun, lisans programlarında 60, yüksek lisans programlarında 70 ve doktora programlarında 75 olması gerekir. Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde notların 100'lük sistemden diğer not sistemlerine ne şekilde dönüştürüleceği gösterilmiştir. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarından birini tamamlayan her öğrenciye "lisans diploması" verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası geçiş veya değişim bulunmamaktadır. Ancak Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarıyla üniversiteler arası değişim mümkündür.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
1) Başvurduğu programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olması 2) ÜDS/KPDS/YDS’den en az 40 veya eşdeğeri Yabancı Dil Sınavından buna denk puan almış olması
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Ders Muafiyeti Yatay Geçişle gelen öğrencilere krediler ve dersin içeriği uyduğu takdirde ders muafiyeti yapılabilmektedir. Ders Saydırma Yatay Geçişle gelen öğrencilere krediler ve dersin içeriği uyduğu takdirde ders saydırma yapılabilmektedir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Mezun olabilmek için gereken en az ulusal kredi? Bölümden mezun olabilmek için mezuniyet kredisi en az 21 olmalıdır. Mezun olabilmek için gereken en az AKTS kredisi? Bölümden mezun olabilmek için en az 120 AKTS kredisi olmalıdır Mezun olabilmek için gereken en az not ortalaması? Bölümden mezun olabilmek için 70 not ortalaması şartı aranmaktadır.
Program Profili
İşletme tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencilere hem araştırmada hem yönetimde başarılı bir kariyer için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Özellikle bu program, farklı yönetsel durumları yorumlamak ve anlamak ve yönetsel sorunların nedenlerini belirlemek, bu problemlere yaratıcı çözümler sunmak için analitik beceriler gibi araştırmayı yönetmek için gerekli olan araçlarla öğrencileri hazırlamaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, küreselleşmenin ve rekabetin arttığı iş dünyasında etkin bir iletişim kurmak ve işlemek için gerekli olan becerilere sahiptirler.
Mezunların İstihdam Profilleri
Program mezunları özel sektör ve kamuda çeşitli iş ve pozisyonlarda çalışabilmektedir. Özellikle pazarlama, satış yönetimi, bankacılık ve finans, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler belli başlı çalışma alanlarıdır. Ayrıca, bazı mezunlar akademik kariyer de yapabilir.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek bir transkripte sahip olmak ve alttan aldığı başarısız dersi bulunmamak.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için bir ara sınav, ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, mezun olmaya hak kazanırlar.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu