Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Halim ESEN
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Pelin ERDAL AYTEKİN
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Arş. Gör. Sumru YILDIRIM
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Türker SÖĞÜTLÜLER
Anabilim Dalı Koordinatörü
Radyo ve Televizyon Ana Bilim Dalı Sinema ve Televizyon tezli lisansüstü programı öğrencinin bilgi birikimi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sinema ve televizyon dallarının herhangi birinde ya da her iki dalda da kendisini yetkinleştirmek, araştırma yapmak ve kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyenlere yönelik bir programdır. Medya estetiğinden, televizyonda kültürel çalışmalara; belgesel sinemadan, toplumsal cinsiyet ve medyaya; sayısal görüntü teknolojisinden, film eleştirisine kadar çok geniş bir yelpazede seçmeli ders olanağı sunan yüksek lisans programının amacı bilimsel bakış açısı ve yöntem ile öğrencinin ilgi duyduğu alanda kendisine gerekli olan kuramsal bilinci kazanması ve kuram ile uygulamayı birleştirerek yaratıcı çalışmalar gerçekleştirmesine olanak sağlamasıdır.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 15 Nisan 2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla çalışmalarına başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu’nun 21 Aralık 2011 tarihinde aldığı Yürütme Kurulu kararı ile kurulmuştur. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü, 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır. 2018 yılında ilk mezunları veren Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul etmiştir.
Misyon
Sosyal-kültürel yapının niteliği ve sorunlarını iletişim bilimleri bakış açısıyla çağdaş, eleştirel ve yaratıcı olarak değerlendirebilen, çağdaş bilimsel donanıma sahip özgün ve özgür araştırmaları yürütebilen, sorumluluk bilinci, toplumsal ve çevre duyarlılığı yüksek, bilimsel etik değerlere bağlı bilim insanları yetiştirmek programın misyonudur.
Vizyon
Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde aktif olarak bilgi üreten, toplumsal sorunlara iletişim bilimleri çerçevesinde tespitler ve öneriler sunabilen, saha araştırmalarında ve uygulamalarda yer alan ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölüm olmak.
Amaç
Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans programının amacı, alanına ilişkin güncel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere hakim, bu bilgileri bir yapımda uygulama becerisine sahip bilim insanlarının yetişmesini sağlamaktır. Bunun yanında iletişim bilimleri ile diğer beşeri bilim alanları arasındaki etkileşimi kavrayarak güncel tartışmaları izleyen ve değerlendiren, alana dair özgün bir çalışmayı yaratıcı ve eleştirel düşünce ile yapılandıran, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi karar alma süreçlerine hakim mezunlar vermektir.
Fiziki Altyapı
Fakülte bünyesinde öğrencilerin uygulama çalışmalarını yapabilecekleri bir televizyon stüdyosu oluşturulması planlanmıştır. Bu doğrultuda 180 m²lik bir alan tahsis edilmiş ve televizyon stüdyosu olarak yapılandırılmıştır. Bunun yanında 40 bilgisayarlı bir MAC Stüdyosu, 25 bilgisayarlı Kurgu Atölyesi ve fotoğraf stüdyosu öğrenci uygulamaları için kullanılmaktadır.
Teknik Altyapı
6 Adet Full HD dış çekim kamerası, 2 Adet Avid kurgu sistemi, 20 DSLR Fotoğraf makineleri, ses ve ışık donanımıyla yine öğrencilerinin uygulama derslerine destek oluşturulmuştur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu