Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2.Beden ve spora uygun temel bilimsel bilgi ve tutum geliştirir.
3.Beden eğitimi ve sporda bireylerin gelişimine yönelik test geliştirme ve ölçme sonuçlarını yorumlar.
4.Beden eğitimi ve spor alanındaki bilimsel yöntemleri açıklar.
5.Alandaki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip edebilme ve mesleki gelişimini sürdürür.
6.Beden eğitimi ve spor örgütlerinin örgüt iklimi ve kültürünü tanımlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu