Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Ekonomik ve toplumsal konular üzerine veri toplayabilecektir.
2.Ham veriyi istatistiksel ve ekonometrik analizlere uygun hale getirebilecektir.
3.Veriyi oluşturan mekanizmaları açıklayan ekonometrik modeller kurabilecektir.
4.Ekonometrik analizler aracılığıyla elde edilmiş olan sonuçları yorumlayabilecektir.
5.Bağımsız bir ampirik araştırmayı başlangıcından sonuna dek yürütebilecektir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu