Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Vergi Yargı Sistemleri
Ders Kodu: MHY533
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Türkiye’nin vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısı açısından içinde bulunduğu durumun anlaşılmasını sağlamak, bu konuda bilgi ve beceri kazandırmak, vergi yargısı sistemimiz ve vergi uyuşmazlıklarında başvurulabilecek yargı yolları hakkında yorumlama yeteneği kazandırmak.

Özet İçerik

Vergi uyuşmazlıklarının niteliği ve karakteristikleri, İdari çözüm yolları, yargılama hukukuna giriş ve Türk hukukunda yargı kolları, vergi yargısının yapısı, işlevleri ve ilkeleri, vergi davası, ispat ve delil, kanun yolları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türk yargı sisteminin temel özelliklerini ve ilkelerini açıklayabilme;
2.Vergi yargı organlarının görevlerini değerlendirebilme;
3.Vergi davası ile ilgili izlenmesi gereken süreci açıklayabilme ve analiz edebilme;
4.Vergi davalarının özelliklerini ve türlerini sınıflandırabilme;
5.Vergi yargısında olağan ve olağanüstü kanun yollarını açıklayabilme ve karşılaştırabilme;
6. Vergi yargısı ile ilgili süreleri tespit edebilme ve hesaplayabilme;
7.Vergi yargılamasında ispat ve delil sistemini değerlendirebilme;
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mehmet Yüce, Türk Vergi Yargısı, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Türk yargı sistemi: Yargı kavramı, organı ve fonksiyonu; Türkiye’de yargı sistemi
2. Hafta - Teorik
Yargılamaya ilişkin ana ilkeler; Vergi yargılama hukukuna egemen olan ilkeler
3. Hafta - Teorik
Vergi yargısı kavramı, kapsamı ve işlevi; Türkiye’de vergi yargısının gelişimi
4. Hafta - Teorik
Vergi uyuşmazlıklarının barışçıl yollarla çözümü ve izlenmesi gereken süreç
5. Hafta - Teorik
Vergi yargısının konusu: İdari işlemler ve İdari yaptırımlar; Yargısal denetim
6. Hafta - Teorik
Vergi davasının konusu ve kapsamı; Vergi davasının tarafları; Görevli ve yetkili mahkeme
7. Hafta - Teorik
Vergi davasının açılması: Dava dilekçesi; Vergi davası açılmasının sonuçları.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
9. Hafta - Teorik
Cezalarda İndirim
10. Hafta - Teorik
Vergi Yargılama Usulunde İlkeler
11. Hafta - Teorik
Vergi Yargılama Süreci
12. Hafta - Teorik
Vergi Yargılama Süreci
13. Hafta - Teorik
Vergi Yargılama Süreci
14. Hafta - Teorik
Vergi Davalarının Sonuçlanması
15. Hafta - Teorik
Vergi Davalarının Sonuçlanması
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
5
5
5
4
4
4
4
4
OÇ-2
3
5
3
4
4
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
4
4
4
4
5
4
OÇ-4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
4
2
2
2
2
2
OÇ-6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-7
3
5
5
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu