Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Serkan ÖNCÜ
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Selcen ÖNCÜ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Sağlık kurumlarında hastane enfeksiyonlarını tespit etmek, nedenlerini ortaya koymak ve önlenmesine yönelik tedbirler almak tüm kurumların öncelikleri arasında bulunmaktadır. Birçok yataklı sağlık kurumunda bu amaçla hizmet eden enfeksiyon kontrol komiteleri bulunmaktadır. Komite üyelerinin enfeksiyon ve kontrolü konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları komitenin etkinliğini artıran başlıca etmenlerdendir. Bu amaçla, enfeksiyon kontrol programı dahilinde çalışacak sağlık personellerinin enfeksiyon kontrolü konusunda hem teorik hem pratik olarak yetkinliğe sahip olmaları günümüzün başlıca enfeksiyon sorunu olan hastane enfeksiyonlarının sınırlanması ve belki de sıfırlanması için istenen bir durumdur. Hastane enfeksiyon kontrolü yüksek lisans programı sağlık çalışanlarına sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrol birimlerinin oluşturulması ve işletilmesinde etkin rol alabilecek nitelikte bir eğitim vermeyi amaçlanmaktadır.
Tarihçesi
Hastane Enfeksiyon Kontrol Yükseklisans Programı 2017 yılında kabul edilmiştir.
Misyon
Sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrol birimlerinin oluşturulması ve işletilmesinde etkin rol alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmek.
Vizyon
En önemli enfeksiyon sorunlarından biri olan hastane enfeksiyonlarının sınırlanması için yetkin elemanlar yetiştirmek.
Amaç
En önemli enfeksiyon sorunlarından biri olan hastane enfeksiyonlarının sınırlanması için görev yapabilecek yetkinlikte elemanlar yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
ADÜ Araştırma Uygulama Hastanesi, ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı, ADÜ Tıp Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı ve Kütüphanesi.
Teknik Altyapı
ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı cihazları.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu