Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Gözde Başak ÖZTÜRK ÖZERAY
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Gözde Başak ÖZTÜRK ÖZERAY
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Eren UZ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Metin MUTLU
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Mustafa Furkan GÜLER
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Yunus GÜNER
Anabilim Dalı Koordinatörü
En eski mühendislik disiplinlerinden biri olan İnşaat Mühendisliği yıllar boyunca insanoğlunun yüz yüze kaldığı birçok temel ihtiyaç ve soruna çözüm sunmuştur. Nüfus artışı, gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak çeşitlenen üretim modelleri İnşaat Mühendisliğini halen, medeniyetin devamını sağlayan temel mesleklerden biri olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte gelişen bilgisayar teknolojileri İnşaat Mühendisliğini, fiziki problemlere çok daha kapsamlı yaklaşan, efektif çözümler öneren bir bilim dalı haline getirmiştir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programı, mühendislik hizmeti ihtiyacını doğuran problem çeşitliliğine bağlı olarak uzman mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Yüksek Lisans Programı altında Yapı, Mekanik, Ulaştırma, Yapı Yönetimi, Hidrolik/Su Kaynakları ve Geoteknik alanlarında lisansüstü çalışmalar yürütülmektedir. Program süresi 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Program dahilinde ilgili bilim alanlarında yürütülen Yüksek Lisans öğrenimi ilk iki yarıyıl süresince yoğunluklu olarak dersler eşliğinde geçerken son iki yarıyıl tez hazırlık (araştırma) ve yazımı ile geçmektedir.
Tarihçesi
Mühendislik Fakültesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuş olup, İnşaat Mühendisliği bölümünü de içinde bulundurmaktadır. İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. İlk öğrencilerini 2017 yılında kabul etmiştir. Bugün halen, İngilizce ve Türkçe Yüksek Lisans Programları ile lisansüstü öğretim faaliyetleri 30’u aşan öğrenci sayısı ile sürdürülmektedir.
Misyon
İnşaat Mühendisliği Anabilim dalı bünyesindeki yüksek lisans programlarından mezun olacak mühendisler, ileri inşaat mühendisliği alanında özel bilgi ve beceriler kazanacaklardır. Bu derecenin kapsadığı konular arasında Yapı Mekaniği, Zemin Mekaniği, Proje Yönetimi, Su Kaynakları Mühendisliği, Ulaştırma Planlaması ve Mühendisliği disiplinleri bulunmaktadır. Müfredat, profesyonel iletişim ve mühendislik, inovasyon ve tasarım, Türk standartlarına dayalı yapısal tasarım, ileri bilgisayar uygulamaları, sürdürülebilir yollar, inşaat yönetimi ve mühendislik araştırma yöntemleri gibi temel konuları içermektedir. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler, ileri temel tasarım mühendisliği, ileri zemin mekaniği, mühendislik hidrolojisi, tünel açma, yeraltı inşaatı, tabakalı akışlar, yapı bilgi modellemesi, mühendislikte yapay zeka yöntemlerinin uygulanması konularında çalışacaklardır. Ek olarak, bir Yüksek Lisans tezi tamamlayacaksınız.
Vizyon
Vizyonumuz; bilim ve teknolojiyi ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası standartlarda uygulama ve araştırma yapabilen, mesleki ve etik sorumluluklarının bilincinde, liderlik özelliklerine sahip mühendisler yetiştirmek ve bilime katkıda bulunan bir program olmaktır.
Amaç
Ülkemizin aktif fay hatlarının bulunduğu Ege bölgesinde yer alan üniversitemizin inşaat mühendisliği alanında yetkin inşaat mühendisleri yetiştirmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda inşaat mühendisliği lisansüstü eğitiminin en büyük amacı lisans eğitiminde öğrenilen konularda kişinin ilgi duyduğu alanlarda uzmanlaşarak bilimsel anlamda araştırmalar yapabilen, bireysel ve takım çalışması yeteneklerini geliştirmiş, yeni teknolojilerin uygulanması konusunda analitik, modele dayalı ve deneysel araştırma yapabilen, ulusal ve uluslararası alanda etkin iletişim ve çalışma becerisine sahip inşaat mühendisleri yetiştirmektir. Bu kapsamda yetişmiş inşaat mühendisi sayısı artırılarak hem akademik ve bilimsel anlamda çalışmalar yaparak daha ekonomik, sürdürülebilir ve yenilikçi yöntemler geliştirip ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de alanında uzman inşaat mühendisleri yetiştirerek ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde kayıpları en az seviyelere indirmek hedeflenmektedir.
Fiziki Altyapı
Derslerin yürütülmesinde Aydın Menderes Derslikleri’nde bilgisayar donanımı, internet bağlantısı ve projeksiyon sistemi bulunan 30 adet 70 oturak kapasiteli dersliklerden faydalanılmaktadır. Birim bünyesinde lisansüstü araştırmalarda da faydalanılan, Geoteknik, Hidrolik, Ulaştırma Üst Yapı, Ulaşım Planlama ve Trafik Mühendisliği ve Yapı laboratuvarları bulunmaktadır. Lisansüstü ders, seminer ve tez sunumlarının gerçekleştirilmesinde bilgisayar donanımı, internet bağlantısı ve projeksiyon sistemi bulunan Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan 50 oturma kapasiteli toplantı salonu ve 20 oturma kapasiteli lisansüstü dersliği kullanılmaktadır.
Teknik Altyapı
İnşaat Mühendisliği Bölümüne ait yaklaşık 800 m2 laboratuvar alanı bulunmaktadır. Anabilim dallarına göre ayrılan laboratuvarlarda, analizlerde ihtiyaç duyulan temel ekipmanlar mevcuttur. İlaveten daha kapsamlı deneylerin gerçekleştirilebilmesi için ekipman alımlarına devam edilmektedir. Laboratuvar Ekipman Listesi: Yapı ve Mekanik Anabilim Dalları: · Otomatik Dört Kolonlu Beton Test Presi · Üniversal Kesme Makinesi · Üniversal Çekme Test Cihazı · Kiriş Eğilme Deney Düzeneği · Dolu Atış Deney Düzeneği · Tutucu Duvar · Soğutmalı Etüv · Charpy Darbe Deney Cihazı · Laboratuvar Mikseri · Universal Otomatik Üç Eksenli Test Sistemi · Manuel İstif Makinası · Eritme Potası · Silindir Başlıklama Çerçevesi · Şişe Tip Vibratör · Beton Test Çekici (Schmidt Çekici) · Kompresör · Data Toplama Ünitesi · Yük Hücresi · Lineer Değişkenli Diferansiyel Transformatörler · Lineer Potansiyometrik Deplasman Sensörü Yapı Malzemesi Anabilim Dalı: · Baskül · Üç Gözlü Büzülme Kalıbı · Sıkıştırma Faktörü Aleti · Beton Mikseri · Silindir Kalıp · Küp Kalıp · Dijital Boy Değişimi Ölçüm Çerçevesi · Elek Seti · Kür Tankı · Çimento Mikseri · Slump Test Seti · Elektronik Terazi · Birim Ağırlık Kovası Hidrolik Anabilim Dalı: · 11 x 1,2 x 0,75 m doğrusal akım kanalı · 6 x 0,60 x 0,45 m havuz · Ultrasonik Debimetre · Hidrostatik Basınç Deney Aleti · Bernoulli Teoremi Deney Aleti · Dirseklerde Enerji Kaybı Deney Aleti · Pitot Tüp Deney Aleti · Temel Hidrolik Masası Geoteknik Anabilim Dalı: · Sabit Seviyeli Permeabilite Seti · Düşen Seviyeli Permeabilite Seti · Laboratuvar Etüvü · Numune Kutusu · Standart Proktor Kalıp ve Tokmak · Modifiye Proktor Kalıp ve Tokmak · Konsolidasyon Cihazı · Casagrande Atterberg Limit Deney Seti · Hidrometre Deney Seti · Üç eksenli deney aleti · 10 lt kapasiteli karıştırıcı · Elek Seti · Özgül Ağırlık Deney Seti Ulaştırma Anabilim Dalı: · Çelik Şerit Metre · İşaretleme Jalonu ve Sehpası · Çelik Şakül · Çift Beşgen El Prizması · Otomatik Nivo · Teleskobik Mira · Mekanik Teodolit · Dijital Video Kamera · Marshall Stabilite Test Cihazı · Otomatik Marshall Tokmak · Marshall Sıkıştırma Kalıbı · Yarı Otomatik Dijital Bitüm Penetrometresi · Numune kutusu · Yumuşama Noktası Deney Seti (Halka ve Bilya Metodu) · Su banyosu · Laboratuvar Mikseri · Elektrikli Asfalt Mikseri Alt Isıtıcısı · Laboratuvar Etüvü · Marshall Numune Çıkarıcı · Maksimum Teorik Özgül Ağırlık Deney Seti · Elek Sallama Cihazı ve Elekler · Özgül Ağırlık Sehpası · Özgül Ağırlık ve Su Emme Deney Ekipmanları · Yassılık İndeksi Aparatı · Elektronik Terazi · Endirekt Çekme Dayanımı Test Aparatı
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu