Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Selim SEKKİN
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat BOYACIOĞLU
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Murat BOYACIOĞLU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Selim SEKKİN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Cavit KUM
Farabi Değişim Koordinatörü
Anabilim Dalı’nda farmakoloji ve toksikoloji laboratuvarları mevcut olup, bu alan ile ilgili analiz ve araştırmaları gerçekleştirebilecek alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Yürütülmekte olan araştırmalar arasında ilaçların farmakokinetiği, hayvansal gıdalarda ilaç kalıntıları, antibakteriyel duyarlılık, yem ve yem hammaddeleriyle süt ürünlerinde mikotoksinler ve pestisidler, DNA hasarı ve onarımı, apoptozis, oksidatif metabolizma konularındaki çalışmalar bulunmaktadır.
Tarihçesi
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji eğitimi İstanbul’da ilk veteriner okulunun 1842 yılında açılmasıyla birlikte başlamıştır. 1952 yılında kürsü sistemine geçilmesiyle birlikte Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü oluşturulmuştur. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nın tarihi 1993 yılında fakültenin kurulumu ile başlamıştır. Kurucusu, Anabilim Dalı Başkanı ve ilk öğretim üyesi aynı yıl atanan Doç. Dr. Ferda AKAR’dır.
Misyon
Hayvan sağlığı, koruyucu hekimlik, halk sağlığı, gıda güvenliği, hayvan yetiştiriciliği ve rafahı konusunda uzman düzeyinde bilgisi bulunan, hayvanlarda hastalıkların tanısı ve sağaltımı amacıyla, her türlü girişimde bulunabilecek teorik-pratik bilgi ve yeteneğe sahip olan, çevre bilinci gelişmiş, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bilimsel ve çağdaş eğitim almış olan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı veteriner hekimler yetiştirmek.
Vizyon
Veteriner hekimliği alanında tam donanıma sahip, bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikte hekimler yetiştiren, bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalar yapan uluslar arası düzeyde tanınan ve bireyi olmaktan onur duyulan çağdaş bir anabilim dalı olmak.
Amaç
Veteriner hekimliğin tüm uygulama alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip olan, öğrendiği bilgileri etkin şekilde kullanabilen, hastalıkların sağaltımında gerekli uygulamaları yapabilecek, mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik ilkeleri gözetecek, koruyucu hekimlik uygulamalarını yapabilecek, sorgulayabilen, çevre bilinci gelişmiş ve değişimlere açık veteriner hekim yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
1. Farmakoloji ve Toksikoloji Analiz Laboratuvarı (48 m2) 2. Kromatografik Analiz Laboratuvarı (24 m2) 3. Kromatografik Analiz Laboratuvarı (24 m2) 4. Komet Laboratuvarı (2 laboratuvar, 2x24 m2) 5. Öğretim Üyesi Çalışma Odası (5 oda, 5x16 m2) 6. Lisansüstü Öğrencileri Çalışma Odası (2 oda, 2x16 m2) 7. Toplantı Salonu (16 m2)
Teknik Altyapı
Anabilim dalımız laboratuarlarında bulunan başlıca cihazlar; spektrofotometre, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, gaz kromatografisi, yüksek devirli santrifüj, çeker ocak, su banyosu, distile su cihazı rotavapor, rotator, pH metre, etüv, inkübatör, homojenizatör, vortex, ısıtmalı manyetik karıştırıcı, terazi, UV kabin, ışık mikroskobu, floresan mikroskop, buzdolabı, bulaşık makinası, çamaşır makinası, derin dondurucu.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu