Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Sağlık turizmi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme,
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme hakkında bilgi sahibi olabilme,
3.Termal, dental, medikal, üçüncü yaş ve engelli turizm organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme,
4.Sağlık turizmi ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
5.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme,
6.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme,
7.Sağlık turizmi, sağlık turizminin tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olur
8.Sağlık turizmi alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olur.
9.Kültürler arası farklılıkları, uluslararası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
10.Sağlık turizminde etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinir
11.Sağlık alanında temel kavram, terminoloji ve tamamlayıcı tıp (TAT) hakkında bilgi sahibi olur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu