Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Sağlık Turizmi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Fakültelerin lisans bölümlerinde eğitim yapılır. gerekli koşulları yerine getirmek kaydı ile Tezsiz Yüksek Lisans bölümüne kabul edilir. Öngörülen süre 2 yıldır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğine göre işlem yapılabilir.
Kazanılan Derece
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sağlık turizmi alanında tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olurlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların herhangi bir lisans bölümünde mezun olmaları gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrenci kabulu ve yerleştirilmesi diploma notunun %50'si ve mülakat değerlendirmesinin %50' si olacak şekilde EYK'ca yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yürürlükteki Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Sağlık Turizmi olarak Tezsiz Yüksek lisans eğitimine başvurabilmek için fakültelerin herhangi bir lisans bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmeleri için aldıkları derslerin her birinden 100 tam not üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmaları geçer veya kalır olarak değerlendirilmektedir.
Program Profili
Sağlık Turizmi Yüksek Lisans programının hedefi gelişen turizm yelpazesinde sağlık alanında yeni pazarların oluşmasıyla artan talebi karşılayabilmek için nitelikli bireyler yetiştirmektir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Başarı not, ara sınav notunun %40'ı ile yarı yıl sonu sınav notunun %60'ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarı yıl sonu sınav notunun yüksek lisans için 70 puan olması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Almış olunan derslerden başarılı olunmalı ve uygun şartlar sağlanmalıdır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu