Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-II
Ders Kodu: CHH504
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 6
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Öğrenciye; cerrahi girişim gerektiren sistem ve organ hastalıklarının tanı ve tedavisinde ileri düzeyde bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri kanıt temelli uygulamalarla birleştirip hastaya bütüncül bir bakım vermeyi amaçlar.

Özet İçerik

Kulak-burun-boğaz cerrahisi ve hemşirelik bakımı, solunum sistemi cerrahisi, sindirim sistemi cerrahisi, kalp damar sistemi cerrahisi, sinir sistemi cerrahisi, kas-iskelet sistemi cerrahisi, üriner sistem cerrahisi, endokrin sistem cerrahisi, göz cerrahisi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Rahşan ÇAM
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan GEZER
Dr. Öğr. Üyesi Sultan ÖZKAN
Öğrenme Çıktıları
1.Cerrahi girişim gerektiren sistem ve organ hastalıklarında güncel bilgiler doğrultusunda hemşirelik bakımını uygulayabilme
2.Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde kanıt temelli uygulamaları hasta bakımı sırasında kullanabilme
3. Hastaya uygulanan her türlü tedavide ekip üyeleriyle işbirliği yapabilme
4. Cerrahi hastasına bakım verirken etik kurallara uyabilme
5.Sistemlere ait yeni cerrahi girişimleri bilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L, Camera IM (2011) Medical Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, Vol:1, Ed 8, Mosby, St Louis.
2.Phillips NF, Berry EC, Kohn ML (2007) Berry and Kohn’s Operating Room Technique, Ed 11, Mosby, St Louis.
3.AORN (2011) Perioperative Standards and Recommended Practices, Recommended Practices for Product Selection in Perioperative Practice Setting.
4.Ignatavicius DD., Workman ML (2006) Medical-surgical nursing : critical thinking for collaborative care, Mosby, Louis,
5.Rothrock C.J (2005) Alexander’s Care of the Patient in Surgery , twelfth edition, Mosby USA.
6.Sayek İ., Çoker A., Sökmen S (2001) Cerrahi infeksiyon, Güneş Kitabevi, Ankara.
7.Edited by] (2005) Punder R., Nursing the Surgical Patient, Second Edition, Elsevier Science, China.
8.Karadakovan, A., Aslan Eti, F (2010) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, Adana.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
2. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
3. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
4. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
5. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
6. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
7. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
8. Hafta - Uygulama
Uygulama değerlendirmesi
9. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
10. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
11. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
12. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
13. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
14. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
15. Hafta - Uygulama
Cerrahi hastalıklarında hemşirelik bakım uygulaması
16. Hafta - Uygulama
Uygulama değerlendirmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Uygulama1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders1408112
Ödev82124
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)151
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu