Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Dönem Projesi
Ders Kodu: CHH702
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 2
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS: 10
Amaç

Dönem projesinde öğrenci; bir araştırma projesini ya da literatüre dayalı bir makale hazırlar ve sunar.

Özet İçerik

Seminer konusunun belirlenmesi, literatür araştırması, veri toplama, veri analizi, rapor hazırlama ve sunum.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi
2.Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi
3.Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme
4.Proje konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi
5.Proje konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi
6.Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Carrier-Kohlman V. Pathophysiological Phenomena in Nursing: Human Responses to İllness, 2nd ed., WB Saunders Company, Philadelphia, 2003.
2.McCance KL, Huether SE. Pathophysiology The Biologic Basis For Disease in Adults and Children, The C.V. Mosby Company, StLouis, 2005.
3.Porth MC. Pathophysiolog Concepts of Altered Health States, 5th Ed., Lippincott Comp., Philadelphia, 1998.
4.Lewis SL, Heitkemper ML, Dirksen SR, O Brien PG, Bucher L. Medical Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Mosby Elsevier, ST Louis 2007
5.Evidence Base nursing , http://www.science.at/journals/medicine/nurse.html
6.National Guideline Clearinghouse, http://www.guideline.gov
7.Cochrane collaboration Review ADÜ kütüphanesi web sitesinde yer alan veri tabanları (http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Proje Konusunun Belirlenmesi
2. Hafta - Teorik
Konuya Yönelik Literatür Araştırması
3. Hafta - Teorik
Konuya Yönelik Literatür Araştırması
4. Hafta - Teorik
Konuya Yönelik Literatür Araştırması
5. Hafta - Uygulama
Veri Toplama
6. Hafta - Uygulama
Veri Toplama
7. Hafta - Uygulama
Veri Toplama
8. Hafta - Uygulama
Veri Toplama
9. Hafta - Uygulama
Veri Toplama
10. Hafta - Teorik
Veri Analizi
11. Hafta - Teorik
Veri Analizi
12. Hafta - Teorik
Rapor Hazırlama
13. Hafta - Teorik
Rapor Hazırlama
15. Hafta - Teorik
Sunum
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Ödevi1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1436126
Uygulamalı Ders1436126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)252
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu