Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Matematik eğitimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal bilgi birikimine sahip olur
2.Matematik eğitimi alanda sahip olduğu kuramsal bilgi birikimini öğrenme ortamlarında uygular
3.Matematik eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplinlerle bütünleştirir ve işlevsel bilgi üretir
4.Kavram öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanır
5.Matematik eğitimi alanındaki sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm üretir
6.Alanıyla ilgili bilgiyi eleştirel düşünerek değerlendirir
7.Matematik eğitimi alanında ekip çalışmalarına katılır
8.Matematik eğitimi alanındaki ulusal ve uluslararası bilgiyi paylaşır
9.Bilim-teknoloji-toplum ve matematik etkileşimini anlar ve değerlendirir
10.Bilimi etik değerler çerçevesinde anlar ve çalışmalarında etik konularda hassas davranır
11.Matematik eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri takip eder
12.Alanıyla ilgili strateji ve uygulama planları geliştirir ve bu planları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
13.Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu