Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Ülker EREN
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Levent KARAGENÇ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Veteriner Hekimliği Eğitiminde organizmayı oluşturan alt ünitelerin yapısının, fonksiyonlarının ve çalışma mekanizmasının öğretildiği Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümünün bir dalıdır. Anabilim Dalı’nda eğitime organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük yapı taşı birimi olan hücre ile başlanmaktadır. Daha sonra hücrelerin dokuları, dokuların organları, organların da sistemleri nasıl oluşturduğu yapısal ve fonksiyonel olarak öğretilmektedir. Ayrıca kanatlılarda kuluçka dönemi memelilerde prenatal dönem, gametlerin oluşumundan yeni bir canlının oluşumuna kadar öğretilmektedir.
Tarihçesi
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programı, 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nden itibaren başlatılmıştır. Histoloji-Embriyoloji Yüksek Lisans programı 6 adet, doktora programı 1 adet mezun vermiş durumdadır.
Misyon
Güncel bilgi ve teknoloji kullanarak, histoloji -embriyoloji bilgisine ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmek, araştırmalarla evrensel bilime katkıda bulunmaktır.
Vizyon
Histoloji-Embriyoloji bilim alanı ile ilgili üst seviyede bilgiye sahip, bilimsel olayları derinlemesine irdeleme/yorum yapma becerisi olan, bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazanmış, elde ettiği verileri değerlendirip sunabilen, güncel bilgilere ulaşabilme ve bu bilgileri hayata uyarlama/uygulama yeteneği kazanmış kişiler yetiştirmektir.
Amaç
Histoloji-Embriyoloji bilim alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora seviyesinde uzman yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
-Üç adet laboratuar salonu (Hücre kültürü lab, histoloji lab ve mikroscopi lab) -Bir adet toplantı salonu -İki adet lisansüstü öğrenci odası -Beş adet Öğretim Üyesi Çalışma Odası -Bir adet sekreterya odası
Teknik Altyapı
• Laminar kabin, karbondioksitli etüv, Araştırma Mikroskobu (Aydınlık Alan, Fluoresan), Steryo mikroskop (Aydınlık, Karanlık Alan), kuluçka Makinası, Görüntü Analiz Programı, Rutin Mikroskoplar, Etüv, Vakumlu Etüv, Parafin Dispenser, Mikrotom, Kriyostat, Distile Su Cihazı, Hassas Terazi, Su Banyosu, Manyetik Karıştırıcı, pH Metre, Buzdolabı (-20 oC bölmeli - iki adet), Sıvı Azot Tankı , Histolojik, Histokimyasal ve İmmunohistokimyasal Uygulamalara Yönelik Kimyasal Madde ve Sarf Malzemesi , Daimi İnternet Bağlantılı Bilgisayarlar
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu