Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
2 Yıllık yüksek lisans programı
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesinin ilgili maddesinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Adnan Menderes Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.
Program Profili
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik programında halen 5 öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek tez kütüphanesi ile bilgisayar laboratuarı ve ayrıca, kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz, dış ticaret firmalarının planlama veya operasyon bölümlerinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren firmaların finans ve pazarlama bölümlerinde, bankalar, yerel, bölgesel veya uluslararası ticari kuruluşlar gibi dış ticaret ile doğrudan ilgili organizasyonlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında, serbest bölgelerde ve kalkınma ajanslarında istihdam edilirler. Bu programdan mezun olanlar dış ticaret alanında girişimci olabilir veya akademik kariyerine devam edebilir.
Üst Derece Programlara Geçis
Üçüncü düzey programlara başvurabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak ADÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans programı teziyle beraber ilgili dersler (54 AKTS) uzmanlık alanı dersi (3 AKTS) Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTSden oluşur.Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu