Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Uygulamalı Ekonometri Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bir toplumun gelişebilmesi için sağlıklı bir ekonomiye sahip olması gerekir. Bir iktisatçı olarak etki yaratmak için, ekonomi teorisinin sağlam bir anlayışına, politikaların piyasaları nasıl etkileyeceğini ve bu karmaşıklıkları geniş bir kitleye çevirme becerisini yorumlamak için analitik becerilere ihtiyacınız vardır. Uygulamalı Ekonometri Yüksek Lisans Programı, kariyerinizde ve dünyada bir fark yaratmak için size bilgi, kimlik bilgileri ve analitik ve iletişim becerileri kazandırmak için uygulanan ekonomi alanında uzmanlaşmış bir Master programı sunmaktadır. Bu yüksek lisans derecesi saygın ekonomistler ve akademisyenler grubu tarafından öğretilir. Araştırma başarıları ve deneyimi etkileme deneyimi, çevrimiçi sınıfa gerçek dünya uygulamasını getirir. Bunlar sizi, insan ve örgütsel davranışları nicelleştirip analiz etmeye, ekonomik modelleri yorumlamaya, hipotezleri test etmeye, istatistiksel ve matematiksel kuramları uygulatmaya ve finansal sistemi öğrenerek en sonunda ekonomi üzerinde olumlu bir etki yapmaya hazırlayacaktır. Sonuç olarak, kazanç gücünü artıracak ve yerel, ulusal veya küresel çapta önemli ekonomik kararlar alma fırsatına sahip olan ekonomi derecesi almaya hak kazanacaksın .
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Uygulamalı Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ekonometri Bölümü bünyesinde açılmıştır. Bu programda iki dönem ders aşamasını tamamlayan öğrenciler Uygulamalı Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programı diplomasını almaya hak kazanır. Ayrıca istenildiği takdirde Uygulamalı Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programına geçiş yaparak tez hazırlandıktan sonra toplamda maksimum 1,5 ya da 2 yılda Uygulamalı Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans mezunu olunabilmektedir. Uygulamalı Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programında şunlar öğretilir: 1) Ekonomik verilerin anlaşılması, analizi, yorumu ve tahmini için paket program kullanımı 2) Anket verilerini analiz etmek için paket program kullanımı 3) Hisse senedi ve diğer finansal yatırımlar için gerekli analiz programlarının kullanımı ile yatırım danışmanlığı 4) Portföy Analizi ve Yöntemi Stratejileri için program kullanımı 5) Her türlü veri için tahminleme yöntemlerinin kullanımı
Kazanılan Derece
Uygulamalı Ekonometri mezunları Yüksek Lisans derecesi alır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Fakültelerin dört yıllık lisans mezunu olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri
Ekonometri, ticaret sektörleri, hükümetler, danışmanlık şirketleri veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar için sorunları çözmeye yardımcı olur. Uygulamalı Ekonometri derece mezunları sigorta şirketlerinde, bankalarda, pazarlama şirketlerinde, devlet kurumlarında, danışmanlık firmalarında ve daha pek çok alanda bir analist, veri bilimcisi veya modelleme ve içgörü liderleri olarak çalışabilmektedir. UYGULAMALI EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BENİ NEREYE GÖTÜRECEK? Bu dereceden mezun olan öğrenciler, şu alanlarda uzmanlaşacaklar: • Ekonometrik modelleme tekniklerinin pratik uygulamaları • Ekonomik teori, bilgi, ilkeler, teknikler ve verilerin uygulanmasında analitik beceri • Ekonometrik modellerin tahmini için kullanılmasının açıklanması, uygulanması ve eleştirel olarak değerlendirilmesi, farklı ekonomik politika ve karar verme seçeneklerinin değerlendirilmesi • Politika ve iş karar sorularına hitap etmeyi öğrenme yöntemlerini uygulama
Üst Derece Programlara Geçis
Uygulamalı Ekonometri Tezsiz Lisans programında üstün başarı gösterenler Uygulamalı Ekonometri Tezli Yüksek Lisans programına geçiş yapabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Uygulamalı Ekonometri Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olmak için 2 ders döneminde toplamda 60 AKTS'lik dersten başarılı olmak gerekmektedir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu