Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Aile ve çift danışmanlığı kuramları ve uygulamalarını öğrenme
2.Çocuk ve ergen psikopatolojisinde aile danışmanlığı becerilerini kazanma
3.Bilimsel araştırma yöntemlerini uygulama
4.Anne babalığa gelişimsel perspektiften bakma
5.Ailede krizin çözümüne yönelik müdahalelerde bulunma
6.Ailede İletişim ve çatışma çözme becerilerini kazanma
7.İleri istatistik metotları kullanarak veri analizleri yapma
8.Aileyle görüşme ve değerlendirme tekniklerini uygulama
9.Boşanma arabuluculuğunu öğrenme
10.Yakın ilişkiler psikolojisini ve yakın ilişkilerde iletişimi öğrenme
11.Yetişkinlik psikolojisine yönelik temel kuramsal açıklamaları öğrenme
12.Gelişimsel psikopatolojiyi öğrenme
13.Cinsel işlev bozuklukları ve terapisini öğrenme
14.Toplumsal cinsiyet farklılıklarına sosyal psikoloji perspektifinden bakmayı öğrenme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu