Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.işletmede farklı alanlarda kullanılan veya kullanılabilecek bilişim teknoloji ve sistemlerini tanır, gerektiğinde uygun bir sistemi tasarlayabilecek bilgi birikimine sahip olur.
2.Bir bilişim sistemi için gerekli ihtiyaçları analiz edip, sisteme ait veritabanının analiz, dizayn ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olur.
3.Bilişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
4.Bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izleme bilgi ve becerisini kazanır
5.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, gerektiğinde bir takım kurup, sorumluluk alıp, çalışmalarını takımla birlikte yürütebilir.
6.İşletmede farklı alanlarda kullanılabilecek bilişim teknoloji ve sistemlerini tanır, gerekli durumlarda sistem sorumluluğunu üstlenebilir.
7.Kendi alanı başta olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.
8.Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kazandığı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir.
9.Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
10.Alanı ile ilgili akademik çalışmaları kurgulayıp gerçekleştirebilir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu