Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Eyyüp Mennan YILDIRIM
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KİREMİT
Anabilim Dalı Koordinatörü
Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına Biyoteknoloji denmektedir. Günümüzde giderek artan gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulanan teknikler tek başına yetersiz kalmakta bu alanda yeni tekniklerin uygulanması kaçınılmaz bir hal almaktadır. Günümüzde bu yönde gelişen ihtiyaca cevap verebilecek tek alan biyoteknolojik tekniklerdir. Biyoteknolojik yöntemlerin gerek uygulanması gerekse yeni nesillere öğretilmesi/aktarılması ise bu alanda yetişmiş uzman elemanın varlığına bağlıdır. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı bu alanda uzman ve akademik personel yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Tarihçesi
Ülkemizde Tarımsal Biyoteknoloji lisans eğitimine 2009 yılında başlanmış olup Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ise 2012 yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 2016 yılında vermiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı ise 2018 yılında kurulmuş ve aynı yıl ilk lisansüstü öğrencilerini almıştır.
Misyon
-Eğitimde, Tarımsal sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin çağdaş bilgi ile donanmış, bilgiye ulaşma ve sentezleme yeteneği gelişmiş, çevre ve insan sağlığına duyarlı, mesleki etik bilinci ve sorumluluğuna sahip, çevresine önderlik edebilecek uzman ziraat mühendisleri yetiştirmektir. -Biyoteknolojiye yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında yeni teknoloji ve yöntemler geliştirmek, kullanmak, yöre, bölge, ülke ve dünyadaki bitkisel üretim süreçlerine ve literatüre olumlu katkılar sağlamaktır
Vizyon
Eğitim-Öğretimde sunduğu çağdaş kaliteli eğitim programı ile Tarımsal Biyoteknoloji alanında ülke tarımına yön verebilecek, özel ve resmi kurumlarca aranan, kendi disiplinlerinde söz sahibi, lider kadrolar yetiştiren; -çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda tarımsal sorunlarına projeler ile çözümler üreten; -ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile bağlarını geliştirmiş, bir bölüm olmaktır.
Amaç
Tarımsal sorunların çözümüne yönelik proje hazırlama, uygulama, sonuçlarını değerlendirme bilgi ve becerisini kazandırmaktır. Programı başarı ile tamamlayan mezunlar "Tarımsal Biyoteknoloji alanında Yüksek Lisans Diploması" alır ve “Ziraat Yüksek Mühendisi” ünvanını kazanırlar.
Fiziki Altyapı
Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde her biri 60 m2 olan 6 adet laboratuvar mevcuttur. Bu laboratuvarlar; 1. Hayvan Biyoteknolojisi Laboratuvarı I 2. Hayvan Biyoteknolojisi Laboratuvarı II 3. Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarı 4. Mikrobiyoloji Laboratuvarı 5. Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı 6. Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı Bu laboratuvarların tamamı lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık olup ayrıca Ziraat Fakültesi Kampüsünde bulunan Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARBİYOMER) de öğrencilerin her türlü tez ve araştırma faaliyetlerini yürütebilecekleri imkanı lisansüstü öğrencilerimize sunmaktadır. Bütün bu laboratuvarlarda öğrencilerin tez çalışmalarını ve araştırmalarını yapabilecekleri her türlü imkan mevcuttur.
Teknik Altyapı
Lisansüstü öğrencilri Tarımsal Biyoteknoloji bölümünde bulunan laboratuvarlarda biyoteknoloji alanındaki her türlü araştırmayı yapabilmektedir. Buna ilave olarak Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan lisans ve lisansüstü öğrencilerin kullanımına ayrılan laboratuvar ve sınıflarda kablolu/kablosuz internet erişimine açık, eğitim-öğretim çalışmalarında kullanılabilecek 15 bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarlar ve diğer eğitim-öğretim araçları hafta içi her gün mesai bitimine kadar öğrencilerin kullanımına açıktır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu