Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tezli yüksek lisans programı, toplamda 1 yıl ders, bir yıl tez olmak üzere 2 yıl sürmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçiş koşulları, Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrencilerin yüksek lisans programlarına başvuru ve kayır, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun öğrencilerin kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek, eğer derslerin kredi ve içerikleri bu programda verilenlerle ilişkili ise, bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencilerin Yüksek Lisans derecesi alabilmeleri için: Ana Bilim Dalı tarafından belirlenen minimum ders yükü saatini en çok dört yarıyıl içinde tamamlamaları; kayıt oldukları derslerden başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları; en az 8 ders veya 24 kredi almaları (40 AKTS); yüksek lisans bitirme semineri hazırlamaları (seminerler “başarılı” veya başarısız” olarak değerlendirilir 4 AKTS) ; uzmanlık alan dersinden başarılı olmaları (32 AKTS); yüksek lisans tezi hazırlamaları ve tez jürisi önünde başarıyla savunmaları gerekmektedir.
Program Profili
Radyo ve Televizyon Ana Bilim Dalı Sinema ve Televizyon lisansüstü programı öğrencinin bilgi birikimi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sinema ve televizyon dallarının herhangi birinde ya da her iki dalda da kendisini yetkinleştirmek, araştırma yapmak ve kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyenlere yönelik bir programdır. Medya estetiğinden, televizyonda kültürel çalışmalara; belgesel sinemadan, toplumsal cinsiyet ve medyaya; sayısal görüntü teknolojisinden, film eleştirisine kadar çok geniş bir yelpazede seçmeli ders olanağı sunan yüksek lisans programının amacı bilimsel bakış açısı ve yöntem ile öğrencinin ilgi duyduğu alanda kendisine gerekli olan kuramsal bilinci kazanması ve kuram ile uygulamayı birleştirerek yaratıcı çalışmalar gerçekleştirmesine olanak sağlamasıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Tezli yüksek lisans programını bitiren öğrenciler, doktora programlarına başvurarak akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Üniversitelerce açılan sınavlarda başarılı olanlar, öğretim elemanı statüsünde çalışabilmektedirler. Ayrıca özel ve kamu sektör kuruluşlarında görev alarak, akademik kariyer yapmış elemanlar olarak üst düzey görevler üstlenebilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili yönetmelikler uyarınca üst derece programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşullarında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ geçerlidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu