Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Yücel BOZDAĞLIOĞLU
Anabilim Dalı Başkanı
Arş. Gör. Ata Taha KUVELOĞLU
Anabilim Dalı Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans Programı 2018/2019 öğretim yılında Aydın İktisat Fakültesi bünyesinde faaliyete başlamıştır. Programın amacı, Uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri bilimsel yaklaşımla kavrayabilen, etik değerleri farkında olan ve benimsemiş, çağdaş dünyanın ve Türkiye’nin sorunlarını farkında olan, tartışabilen , katılımcı, yaratıcı ve demokratik bireyler yetiştirmeye ek olarak yüksek lisans düzeyinde bilgi birikim sunarak doktora programlarına yeterli altyapıyı öğrencilere sunmaktır. Dersler, öğrencilerin çağdaş dünya siyasetinde önemli tarihi, siyasi, iktisadi ve sosyal konular üzerine bilgilenmesi ve eleştirel düşünebilme yetkinliklerini geliştirme amacıyla tasarlanmıştır. Kadrosunda 1’i Profesör, 2’si Doçent , 3’ü Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 7 öğretim elemanı bulundurmaktadır
Tarihçesi
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında programa ilk kez öğrenci kabulü yapılmış ve bu kapsamda tezli yüksek lisans programına öğrenci alımına devam edilmektedir.
Misyon
Uluslararası İlişkiler disiplini, güncel ve tarihsel bilgiyi kavrayabilen; analitik düşünme, okuma, yazma ve araştırma gibi alanlara ilişkin sorunları disiplinler arası bilgiyi de kullanarak Uluslararası İlişkiler disiplini açıdan değerlendirebilen; insanlığın ve ülkesinin sosyal, siyasal, ekonomik nitelikteki problemlerinin bilincinde, çağdaş dünyanın mevcut sorunlarını tartışabilen, yaratıcı; farklı bakış açıları ve yöntemler geliştirebilen, bireyler yetiştirmek.
Vizyon
Sosyal bilimlerin bünyesinde bulunan siyasal, sosyal ve ekonomi alanlarında temel Uluslararası İlişkiler eğitiminin evrensel düzeyde verildiği; çağdaş dünya sorunlarının disiplinin hem teorik hem de pratik alanları içerisinde tartışıldığı bir bölüm olmaktır.
Amaç
Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans Programının eğitiminin temel amacı; uluslararası ilişkiler biliminin çizdiği çerçeve dâhilinde öğrencilerimizin mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra öğrencilere master düzeyinde bilgi birikim sunup, doktora programları için yeterli altyapıyı sağlamayı hedeflemektedir.
Fiziki Altyapı
Anabilim dalımız Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü içinde yer alan Aydın İktisat Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Fakülte binası 3 katlı idari blok ve 2 katlı derslikler bloğu 1.939 m² zemine oturan 7318 m² kapalı alana sahiptir. Ayrıca 6 adet 50 kişilik, 3 adet 60 kişilik, 2 adet 90 kişilik ve 3 adet 100 kişilik olmak üzere 14 derslik ile 2 adet 30 kişilik ve 3 adet 10 kişilik Yüksek Lisans dersliği mevcuttur. 1 adet 52 kişilik Bilgisayar Laboratuvarı da mevcuttur.
Teknik Altyapı
Her sınıfta bilgisayar, internet erişimi ve projeksiyon cihazı bulunmasının yanı sıra yüksek lisans dersliklerinde de projeksiyon cihazı ve sunum imkanları mevcuttur. Ayrıca bir adet 52 kişilik bilgisayar laboratuvarı da öğrencilerimizin kullanımına açık durumdadır. Binamızın merkez kütüphaneye olan yakınlığı sebebiyle de öğrencilerimiz kütüphanenin tüm imkanlarından kolaylıkla faydalanabilmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu