Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.0-18 yaş çocukların özbakım, fiziksel-motor, bilişsel-dil, sosyal-duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
2.Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığı geliştirerek gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
3.0-18 yaş grubu çocuklara yönelik özbakım, fiziksel-motor, bilişsel-dil, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
4.0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunları saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
5.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar. Bilim alanında yayınlanmış araştırmaları eleştirel bir şekilde analiz eder.
6.Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır, araştırmalara katılır.
7.Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
8.Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır
9.Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
10.Mesleki alanda edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirebilir, ekip çalışmasına katılarak multidisipliner çalışma alanları oluşturabilir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu