Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Belgin YILDIRIM
Anabilim Dalı Koordinatörü
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çevre Sağlığı (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ başkanlığında, Prof. Dr. Deniz AKTAŞ UYGUN, Prof. Dr. Cafer TURGUT, Prof. Dr. M. Dinçer BİLGİN, Doç. Dr. M. Metin DAM, Doç. Dr. Belgin YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Başak ÖZTÜRK ÖZERAY, Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖNER ve Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÖZCAN'dan oluşan kadrosuyla 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından beri faaliyetlerine devam etmektedir.
Tarihçesi
Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, 2547 Sayılı Kanunun 19. Maddesine göre 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan ve 1996–1997 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyete başlayan Sağlık Bilimleri Entitüsü’nün bir akademik birimi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Disiplinlerarası programlara sahip olan Anabilim Dalı bünyesinde; Çevre Sağlığı Yüksek Lisans (Tezli) ve Çevre Sağlığı Doktora programları mevcuttur. Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığımız ilk öğrenci kabulüne; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, 1 doktora öğrencisi, 9 yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 10 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve faaliyetlerine devam etmektedir.
Misyon
Öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda bağımsız araştırma yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, yaratıcı, akılcı, üretken, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile değerlendirip yorumlayabilecek ve yaptığı çalışmalarla bilime yenilikler getirebilecek bireyler yetiştirmek.
Vizyon
Disiplinlerarası alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, alanında yetkin, bilimsel düşünceye sahip, çağdaş ve iletişime açık, insani değerlere saygılı, etik değerlere sahip, çevre bilinci olan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen, kurum kültürü olan, mezunları akademik ve araştırma çevrelerince kabul gören ve sorunlara çözüm üretebilen uluslararası standartlara sahip bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır.
Amaç
Öğrencilerin bilimsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar ortaya koyabilmeleri, dünyadaki gelişmeleri takip edebilmeleri ve yorumlayabilmeleri, evrensel boyutta literatüre katkı sağlayabilmeleri, lisansüstü tez kalitelerini arttırıp, bilinen yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilmeleri, bilimsel etik değerlere sahip, toplumsal bilinci yüksek, sorgulayan ve çözüm üretebilen bireyler olmaları temel amaçlarımızdandır.
Fiziki Altyapı
Çevre Sağlığı Anabilim Dalı, bu eğitimin gerektirdiği modern cihaz ve teçhizat donanımına ve yeterli öğretim üyesi kadrosuna sahiptir.
Teknik Altyapı
Kampüs veri tabanlarına erişim, wifi kullanımı, ADÜZEM portalı üzerinden uzaktan eğitim, OBİS veri tabanı, kütüphane veri tabanı ve ADÜ-GENÇ portalından yararlanma imkânı sunulmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu