Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Hemşirelik felsefesini kavrayabilmesi
2.Hemşireliğin temel kavramları arasındaki ilişkiyi analiz edebilmesi
3.Hemşireliğin mesleki değerlerini içselleştirebilmesi
4.Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtabilmesi
5.Hemşirelik sürecini bakımda kullanabilmesi
6.Hemşirelik esasları alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapabilmesi
7.Hemşirelik esasları alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilmesi
8.Hemşirelik esasları alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz edebilmesi
9.Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtabilmesi
10.Hemşirelik Esasları öğretiminin temel felsefesini anlayabilmesi
11.Hemşirelik Esasları öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemlerini kullanabilmesi
12.Hemşirelik Esasları öğretiminde uygun ölçme-değerlendirme yöntemlerini etkin kullanabilmesi.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu