Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Yönetim ve organizasyonun unsurlarını açıklayabilmek ve yönetim fonksiyonlarını spor organizasyonlarına uygulayabilmek
2.Spor organizasyonlarının yönetiminde stratejik yaklaşıma odaklanabilmek
3.Spor endüstrisinin etik ve yasal unsurlarını kavramak
4.Özel ve kamusal alandaki sorunlu konuların çözümünde sosyal sorumluluğa sahip olmak
5.Küresel çevrenin spor organizasyonlarının uygulamaları üzerindeki önemini anlamak
6.Araştırma planlama, yürütme ve sonuçlandırma yeteneğini geliştirmek.
7.Gerek ülkemizde gerekse Dünya’da sporu şekillendiren ve etkileyen iç ve dış faktörleri belirleyebilmek ve açıklayabilmek.
8.Sorunların çözümü sürecinde bağımsız çalışabilmek, inisiyatif kullanmak, yaratıcılık becerilerini geliştirmek ve takım çalışması yapabilmek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu