Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Nuri KARASAKALOĞLU
Anabilim Dalı Başkanı
Arş. Gör. Beril ÇAKAN POLAT
Anabilim Dalı Koordinatörü
2016 yılında kurulan bölümümüz; 2021-2022 Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans programı ile eğitim-öğretime devam etmektedir.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci almıştır. Öğretmen yetiştiren programımız dört yıllık olup, ilk mezunlarını 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda vermiştir.
Misyon
Türkçe eğitimi alanındaki bilgi ve becerileri değerlendirebilen ve bu alanda uzmanlaşma olanağı sağlayan, eleştirel düşünme becerisine sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen araştırmacılar ve bilim adamları yetiştirmek; üretilen projeleri toplumun hizmetine sunmak ve toplumun tüm kesimleri ile işbirliğini geliştirmek.
Vizyon
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalının vizyonu, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileriyle donanmış, bilimsel yaklaşımı benimseyen; Türkçe eğitimi alanında bilgi üreten ve uygulamalarıyla toplumun gelişmesinde katkıda bulunmayı ilke edinen; ulusal değerlere sahip, ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunlara duyarlı, Türkçe eğitimin gerekliliğine inanan uluslararası düzeyde tercih edilen, bilim ve teknoloji dünyası ile bağları gelişmiş, güvenilir, saygın bir program olmaktır.
Amaç
Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak; Türkçe Eğitimi alanında, akademik eleman ihtiyacını karşılamak ve öğretmenlerin meslekte niteliklerini arttırmaktır.
Fiziki Altyapı
Program bölümdeki dersliklerden ve bilgisayar salonlarından faydalanarak eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
Teknik Altyapı
Programda öğrenim gören öğrenciler, üniversite kütüphanesinden yararlanmaktadırlar. Kongre merkezinde ve eğitim fakültesi konferans salonunda gerçekleşen tüm faaliyetlere katılma olanağına sahiptirler. Ayrıca öğrenciler sportif faaliyetlere katılmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu