Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Öğretim tasarımı ve teknolojisi ile ilgili temel kavram ve kuramsal temelleri açıklar.
2.Disiplinler arası işbirliği yaparak farklı disiplinlere ilişkin öğretim sürecini tasarımlar.
3.Öğretim teknolojisi alanındaki uygulamalara ve öğrenme öğretme ortamlarına yönelik yaratıcı, özgün ve yenilikçi, teknoloji destekli öğretim materyalleri tasarlar.
4.Öğretim tasarımında, bilimsel verilere ve bireysel farklılıklara uygun öğrenme öğretme ortamları düzenleyerek, kaynakları etkin bir biçimde yönetir.
5.Zengin bir öğrenme öğretme ortamı oluşturmak için insan gücü ve insan gücü dışı kaynakları verimli ve etkin olarak kullanır.
6.Bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri, yenilikleri izleyerek alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda, mesleki ve akademik yaşantıda kullanır.
7.Alandaki güncel uygulamalara ilişkin ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
8.Alanda belirlenen güncel sorunlara yönelik uygun stratejilerden yararlanarak, yeni araştırmalar ve projeler tasarlar.
9.Alana yönelik çalışmaları eleştirel bakış açısı ile değerlendirir.
10.Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri alanında kazandığı bilgilerle bütünleştirir.
11.Alandaki çalışmalarda etik değerleri dikkate alır.
12.Alana yönelik çalışmalarda, bilimsel araştırma sistematiğine uygun araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanır.
13.Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanına taşır.
14.Alanındaki çalışmalarında diğer paydaşlarla işbirliği yapar.
15.Yerel ve ulusal düzeyde alandaki gelişmelerin yayılım ve dağılımında sorumluluk alır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu