Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hacı Halil BIYIK
Anabilim Dalı Başkanı
Öğr. Gör. Mehmet Emrah DURULAN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Derya ULUĞ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Zehra Burcu BAKIR
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Ali ÖZMEN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Nilgün YENİCE
Farabi Değişim Koordinatörü
Biyoloji bölümünde 9 profesör, 6 doçent, 5 yardımcı doçent ve 11 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 31 akademik personel ile botanik, ekoloji, genel biyoloji, moleküler biyoloji, hidrobiyoloji ve zooloji olmak üzere 6 anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.
Tarihçesi
Anabilim dalımızda eğitim-öğretim faaliyetleri, 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans programı ile başlamıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında ise Doktora programı açılmıştır . 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle 44 Yüksek Lisans Öğrencisi ve 16 Doktora Öğrencisi mezun olmuştur.
Misyon
Misyonumuz öğrencilerimizi günümüz gereksinimlerine uygun olarak Biyolojik Bilimler alanında bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş, bilimsel ve çözüm üreten Biyolog'lar olarak yetiştirmektir. Buradan mezun olan öğrencilerimizin rekabet güçleri yüksek ve aranan niteliklere sahip elemanlar olmaları hedefimizdir.
Vizyon
Biyoloji alanında uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen ve kabul gören bir bölüm olmaktır.
Amaç
Biyoloji Anabilim Dalının amacı; lisans üstü öğrenim görecek öğrencilerin biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek, bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır.
Fiziki Altyapı
Biyoloji Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesinde hizmet vermektedir. Bölümümüzde 9 profesör, 6 doçent, 5 yardımcı doçent ve 11 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 31 akademik personel görev yapmaktadır. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları farklı alanlara yayılmıştır. Bölümümüzde hem eğitim hem de araştırma için kullanılan şu laboratuvarlar da bulunmaktadır: Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı, Omurgasız Hayvanlar Araştırma Laboratuvarı, Biyokimya Araştırma Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Araştırma Laboratuvarı, Genetik Araştırma Laboratuvarı, Ekoloji Araştırma Laboratuvarı, Hidrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı, Zooloji Araştırma Laboratuvarı, Herbaryum ve Müze. Bölümümüz, ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencileri yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Biyoloji bölümümüz bilgisayar ve projeksiyon donanınıma sahip 100 kişilik 2 sınıf, 80 kişilik ve 40 kişilik birer sınıfa sahiptir. Bunlara ek olarak teknik donanıma sahip 3 adet 40 kişilik öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu