Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Şahabettin YALÇIN
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Erdal İSBİR
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Tuncay SAYGIN
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Şahabettin YALÇIN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Doç. Dr. Erdal İSBİR
Anabilim Dalı Koordinatörü
Doç. Dr. Tuncay SAYGIN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Tuncay SAYGIN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Cengiz İskender ÖZKAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Burak SAYIN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Cengiz İskender ÖZKAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Cengiz İskender ÖZKAN
Farabi Değişim Koordinatörü
Felsefe yüksek lisans eğitimi 2 yıl, doktora eğitimi ise 4 yıldır. Bölümümüzde lisansüstü öğretim dili Türkçedir. Anabilim Dalımız, Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Türk İslam Düşünce Tarihi ve Bilim Tarihi olmak üzere toplam dört Bilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüz akademik kadrosunda her biri alanlarında yetkin 6 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi yer almaktadır.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü, 11.07.1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu teşkilatı hakkında 41 sayılı kanun ve 78 ve 109 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun 8. maddesinin a bendi gereğince açılmıştır. 1992 yılında kurulan Felsefe Bölümü, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenciyle lisans öğretimine başlamıştır. 2017 yılı itibariyle Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü 252 lisans öğrencisiyle eğitim ve öğretime devam etmektedir. Bölümümüzün 2010 yılı içerisinde yaptığı başvurunun kabul edilmesi neticesinde açılan Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, 2010-2011 öğretim yılında, 7 Yüksek Lisans öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır ve halen 23 Yüksek Lisans öğrencisiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzün ayrıca 2011 yılında kurulan Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümüyle ortak doktora programı vardır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle bölümümüzde aktif 4 doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Bölümün ilk Doktora seviyesinde mezunlarını 2019 yılında vermesi beklenmektedir.
Misyon
Eğitim-öğretim misyonumuz, sistematik ve eleştirel düşünme yeteneği ve felsefi bilgisiyle, toplumsal yaşama katkı sunabilecek, etik değerlere saygılı felsefeciler yetiştirmektir.
Vizyon
Vizyonumuz, Felsefe Lisansüstü eğitiminde, Türkiye’de örnek teşkil edecek bir merkez olmaktır.
Amaç
Anabilim Dalımızın amacı, gerek özel gerekse toplumsal yaşamda ve özellikle de bilimsel araştırmalarda felsefeye duyulan gereksinim konusunda bir bilinç oluşturmak; “akla uygun” etkinlikte bulunmayı öğretmek; etik değerlere dayalı eylemde bulunan kişiler ve yurttaşlar yetiştirmek ve temel insan haklarının önemi ve korunması noktasında ilgi uyandırmak ve felsefe aracılığıyla daha insancıl bir dünya yaratılabileceği ve bu sayede felsefenin ülke kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkılar yapabileceğini göstermektir.
Fiziki Altyapı
Bölümümüzde 1 adet lisansüstü eğitim dersliği, bölüm kütüphanesi ve öğrenciler için çalışma alanları bulunmaktadır. Ayrıca merkez kütüphane ve bilgisayar labları yüksek lisans öğrencilerinin kullanımına açıktır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu