Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Sevdiye YORGANCI
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Mehmet Alper KESİCİ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Ömer ERİNCİK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Tülin AKŞİT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Ömer ERİNCİK
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Ümit ÖZYILMAZ
Farabi Değişim Koordinatörü
Bitki Koruma Bölümünün faaliyet alanı bitkileri hastalık ve zararlılardan korumak ve arındırmaktır. Bitki Koruma Bölümünde verilen lisans ve lisansüstü eğitim ile ihtiyaç duyulan teknik eleman ve uzmanlar yetiştirilmektedir. Bölümde yürütülen araştırmalarla, Entomoloji Anabilim Dalında bitkilere zararlı böcek, akar ve nematodların, Fitopatoloji Anabilim Dalında ise bitkilerde hastalık ve zarar oluşturan fungus, virüs, bakteri ve yabancı otların teşhislerinin yanı sıra, biyolojileri ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulamada ihtiyaç duyulan eksiklikleri gidermeye yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Bitki koruma bölümünü oluşturan Entomoloji ve Fitopatoloji Anabilim Dallarında toplam 14 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Tarihçesi
Adnan Menderes ÜniversitesiBitki Koruma Bölümü ilk kez 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak lisans ve lisansüstü eğitime başlamış ve ilk lisans mezunlarını 1998 yılında vermiştir. Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Ana Bilim Dalından oluşmaktadır.
Misyon
-Eğitimde, Bitki Koruma sorunları ve çözüm yollarına ilişkin çağdaş bilgi ile donanmış, bilgiye ulaşma ve sentezleme yeteneği gelişmiş, çevre ve insan sağlığına duyarlı, mesleki etik bilinci ve sorumluluğuna sahip, çevresine önderlik edebilecek uzman ziraat mühendisleri yetiştirmektir. -Bitki Korumaya yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında, bitki koruma etmenlerinin tanı ve mücadelesinde yeni teknoloji ve yöntemler geliştirmek, kullanmak, yöre, bölge, ülke ve dünyadaki bitkisel üretim süreçlerine ve literatüre olumlu katkılar sağlamaktır
Vizyon
Eğitim-Öğretimdesunduğu çağdaş kaliteli eğitim programı ile Bitki Koruma alanında ülke tarımına yön verebilecek, özel ve resmi kurumlarca aranan, kendi disiplinlerinde söz sahibi, lider kadrolar yetiştiren; -çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda bitki koruma sorunlarına projeler ile çözümler üreten; -çevre dostu bitki koruma uygulamalarına önderlik yapan, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile bağlarını geliştirmiş, bir bölüm olmaktır.
Amaç
Bitki koruma sorunlarının çözümüne yönelik proje hazırlama, uygulama, sonuçlarını değerlendirme bilgi ve becerisini kazandırmaktır. Programı başarı ile tamamlayan mezunlar "Bitki Koruma alanında Yüksek Lisans Diploması" alır ve “Ziraat Yüksek Mühendisi” ünvanını kazanırlar.Bitki Koruma Bölümünde doktora ünvanı, aldıkları derslerde başarılı olmuş, tez konularıyla ilgili çalışmaları tamamlamış ve tezlerini başarı ile savunmuş adaylara verilmektedir.
Fiziki Altyapı
Fitopatoloji anabilim dalında; genel fitopatoloji, mikoloji, bakteriyoloji, viroloji ve herboloji olmak üzere 5 adet laboratuvar, 4 adet sera, 2 adet elek ev ve 5 adet iklim odası, Entomoloji Ana bilim dalında; genel entomoloji, akaroloji, toksikoloji ve Hematoloji olmak üzere 4 adet laboratuvar ve 5 adet iklim odası bulunmaktadır. Ayrıca uygulama derslerinde öğrencilerin kullanabileceği iki adet mikroskobi laboratuvarı bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Entomoloji ana bilim dalında böcek, akar ve nematod tanısı yapmaya yönelik mikroskoplar, mikroskopta görüntü almaya yarayan görüntü analiz ekipmanı, bitki ekstresi çıkarma ekipmanları, tarım ürünlerinde pestisit kalıntı analizinde kullanılan gas kromatografi cihazı bulunmaktadır. Fitopatology ana bilim dalında fungusların tanısında kullanılmak üzere mikroskoplar, patojen kültürlerinin oluşturulmasında kullanılan steril kabin, otoklav, etüv ve inkübatörler, moleküler tanı çalışmalarında kullanılmak üzere real time PCR , ve PCR cihazları ve jel görüntüleme cihazları bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu