Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Osman EREKUL
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Öner CANAVAR
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ali YİĞİT
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Uğur TAN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Osman EREKUL
Erasmus Değişim Koordinatörü
ADÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahını yönlendirebilecek ve son gelişmeleri izleyebilecek temel bilgiye sahip elemanın eğitim ve öğretimini gerçekleştirme ve öncelikli olarak bulunduğumuz bölge sorunlarını ilgili sektör işbirliği ile çözmek için temel çalışmaları yapmaktadır. Tarla bitkileri eğitimindeki uygulamalar Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinin kendi bünyesinde bulunan Araştırma ve Uygulama Çiftliği içerisinde gerçekleşmektedir. 2400 da toplam alana sahip uygulama çiftliğinin 1600 da bölümünde tarla bitkileri tarımı yapılmaktadır ve tarla bitkileri yetiştiriciliği sürecindeki tüm işlemler için teknik donanıma sahiptir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1987 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 1992 tarihinde ise Adnan Menderes Üniversitesine bağlanmıştır. Anabilim dalımız 1993-1994 Eğitim ve Öğretim yılından günümüze kadar Lisans üstü eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Misyon
Ülkemizde tarla bitkileri tarımını sürdürebilecek ve son gelişmeleri izleyebilecek temel bilgiye sahip elemanın eğitim ve öğretimini gerçekleştirmek ve öncelikli olarak bulunduğumuz bölge sorunlarını ilgili sektör işbirliği ile çözmek ve bu konudaki temel çalışmaları yapmaktır.
Vizyon
Tarla Bitkileri alanında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör ile yakın işbirliği içinde, evrensel sorunlara çözümsel yaklaşımlar sergileyen ve uygulamalı eğitimde başarılı teknik elemanlar yetiştiren öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
Amaç
Tezli Yüksek Lisans Programının amacı Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanında bilimsel araştırma yaparak, çalışma konusundaki sorunları tanıma, çözme ve yorumlama becerisini, uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme yeteneği kazandırarak, profesyonel bir bakış açısı sağlamaktır.
Fiziki Altyapı
ADÜ Ziraat Fakültesi, Aydın’ın 20 km. güneyinde 2400 dekarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. 52.000 m2 kapalı alana sahip 17 bloktan oluşmaktadır. ADÜ Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği arazilerinden ve makine parkından yararlanılarak Anabilim dalı araştırma ve öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Anabilim dalı alt yapısında, Amfi ve Derslikler, Bilgisayar Odası, Kütüphane, Toplantı Salonu (Projeksiyon ve bilgisayar destekli), Yüksek Lisans Odası, 2 adet laboratuar, 2 adet sera ve akademik personelin kullanımına sunulmuş 10 adet ofis bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
YOK
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu