Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hasan ERDEN
Anabilim Dalı Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Figen SEVİL KİLİMCİ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Mehmet Erkut KARA
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Figen SEVİL KİLİMCİ
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Erkut TURAN
Mevlana Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. İlknur DABANOĞLU başkanlığında, Prof. Dr. M. Kamil ÖCAL, Prof. Dr. Hasan ERDEN, Prof. Dr. M. Erkut KARA, Doç. Dr. Erkut TURAN, Araş. Gör. Dr. Figen SEVİL-KİLİMCİ, Araş. Gör. Seyyid Said SABANCI, Araş. Gör. Ömer Gürkan DİLEK, Yls. Öğr. M. Utkan ÖREN, Yls. Öğr. Sümeyra ORAL ve Yls. Öğr. Ayşe Tuğba BÜR'den oluşan kadrosuyla 1995-1996 Eğitim Öğretim yılından beri faaliyetlerine devam etmektedir.
Tarihçesi
Anatomi Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 1998 yılından itibaren alanında lisansüstü eğitim vermektedir.
Misyon
Anabilim Dalımız öğrencilere, klinik uygulamalarda kullanabileceği evcil memeli ve kanatlı hayvanların anatomik yapılarını sunmayı ve öğrencileri bilimsel çalışmalara özendirmeyi hedeflemiştir. Bu süreç içerisinde anabilim dalımızın ilkesi, öğrencilerin taleplerini karşılayarak, memnuniyetini sağlamaktır. Anabilim Dalımızda bulunan akademisyenler öncelikle kemik morfometrisi, biyomekanik ve periferik sinir sistemi konularında araştırmalar yaparak, bu çalışmalardan elde edilen sonuçları herkesin bilgesine sunmayı hedeflemiştir. Ayrıca anabilim dalımızda, eğitim materyali ve ekonomik gelir sağlamak amacıyla iskelet ve anatomik modellerin yapımı da gerçekleştirilmektedir. Anabilim Dalımızda 4 profesör, 1 doçent ve biri doktor olmak üzere toplam 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Mezunlarımız Veteriner Hekimlik için gerekli olan anatomik bilgiye ve anatomi alanındaki yeni gelişimleri takip edebilecek yeteneğe sahip olmaktadır.
Vizyon
Eğitim ve araştırmaları ile evrensel gelişmeye katkısı olan, çağdaş bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, özgüven ve sorumluluk sahibi, etik değerlere saygılı, bilgili, nitelikli konusunda değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştirmektir.
Amaç
Toplumların kalkınmasında eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve çağdaş düzeye ulaştırılabilmesi kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bilgi çağının gerekleri doğrultusunda çeşitli alanlarda verilmeye çalışılan lisans eğitimi çoğu zaman gereksinimleri tam olarak karşılayamamakta ve oluşan rekabet ortamında eğitim düzeyi yüksek olan elemanlara olan gereksinim giderek artmaktadır. Sağlık Bilimleri Anatomi Anabilim Dalının temel amacı Anatomi alanında eğitimli, araştırmalarla alanında bilime katkıda bulunabilecek bilim insanları yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Anatomi Anabilim Dalı, bu eğitimin gerektirdiği modern cihaz ve teçhizat donanımına ve yeterli öğretim üyesi kadrosuna sahiptir.
Teknik Altyapı
Derslik, Laboratuarlar, Kütüphane, Bilgisayar sistemleri
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu