Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hamdi AVCI
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hamdi AVCI
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Hamdi AVCI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Patoloji Anabilim Dalı’nın işlevi, hayvan sahiplerince elden getirilen veya Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri tarafından gönderilen ölü hayvanlar, bunlara ait iç organlar, aborte yavrular, tümöral biyopsi materyalleri ve benzeri marazi maddeleri makroskobik ve mikroskobik yönden inceleyerek, ölüm nedeni ile hastalıkların tanısını ortaya koymaktır. Kısaca, hayvan sahiplerine, klinik bilimlere ve ülke hayvancılığına katkı sağlayan, hastalıkların tanı ve tedavisi aşamasına yardımcı olmaya çalışan bir Anabilim Dalı konumundadır. Patoloji Anabilim Dalı’nda, evcil memeli, kanatlı, ekzotik, balık ve laboratuvar hayvanları hastalıklarının tanısında rutin patoloji laboratuvarı kullanılmakta ve gerektiğinde immunohistokimyasal yöntemlerle tanıya gidilmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nın tarihi 1992 yılında fakültenin kuruluşu ile başlamış ve Anabilim Dalı Başkanlığına 1996 yılında Yrd. Doç. Dr. Serap Birincioğlu atanmıştır. Daha sonra Anabilim Dalı Başkanlığını 1998 yılından itibaren Prof. Dr. Nursal Metin devralmış ve 2013 yılına kadar bu görevi sürdürerek emekliye ayrılmıştır. Takip eden süreçte Prof. Dr. Nihat Toplu bu göreve atanmıştır ve halen yürütmektedir.
Misyon
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalının misyonu, evrensel insani değerler ışığında güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, üstün nitelikli, çağdaş veteriner hekim ve uzmanlar yetiştirmek, veteriner patoloji alanında hayvan hastalıklarının teşhisine yönelik kaliteli hizmeti sunmak ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmaktır.
Vizyon
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı olarak Vizyonumuz; ilerleyen süreçte ulusal düzeyde eğitim, araştırma ve tanıda mükemmelliği yakalamış önder bir patoloji bölümü olarak uluslararası alanda söz sahibi olmaktır.
Amaç
1. Anabilim Dalımızda teknolojik alt yapı ve donanımın geliştirilmesi 2. Araştırma ortamının güçlendirilmesi 3. Bilim ve hizmet alanında uluslararası akreditasyon sahip olunması 4. Akademik ve teknik kadronun genişletilmesi
Fiziki Altyapı
Nekropsi salonu, Soğuk hava deposu, Soyunma odası, Malzeme odası, Doku küçültme laboratuvarı, Doku takip laboratuvarı, Histokimya laboratuvarı, Tanı laboratuvarı, Immunohistokimya laboratuvarı, Moleküler patoloji laboratuvarı, Seminer odası, Kütüphane, Çalışma odaları.
Teknik Altyapı
Soğuk hava deposu, Krematoryum, Kantar, Sulu sterilizator, Ototeknikon, Mikrotom, Kriyotom, Buzdolapları, Derin dondurucular, Bilgisayarlar, Ataçmanlı araştırma mikroskobu, Real Time PCR, çalışma kabinleri, hassas terazi, santrifüjler, vorteks, etüvler
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu