Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Histoloji-Embriyoloji (Veteriner) Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az sekiz ders (en az 24 kredi), lisans derecesiyle kabul edilenler için ise en az 14 ders (en az 42 kredi) almak koşuluyla iki seminer dersi, uzmanlık alan dersi yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmalarından oluşur. Programı tamamlama süresi yüksek lisans dereceliler için asgari sekiz yarıyıl, lisans dereceliler için asgari 10 yarıyıl olmak üzere azami 12 yarıyıldır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
ADÜ Sağlık Bilimleri Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Kazanılan Derece
Doktor
Kayıt ve Kabul Koşulları
ADÜ Sağlık Bilimleri Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
ADÜ Sağlık Bilimleri Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Alınan derslerin tümünde 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlamak gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Doktorasını tamamlayanlar araştırma kurumlarında proje yapma ve yürütme ayrıca üniversitelerde öğretim üyesi kadrolarına başvurabilme yetkinliği kazanır.
Mezunların İstihdam Profilleri
1. Üniversitelerin Veteriner, Tıp, Fen-Edebiyat, Eğitim Fakülteleri, Sağlık Yüksekokulları, Sağlıkla ilgili Meslek Yüksekokullarının Histoloji-Embriyoloji dersi verilen birimlerinde Araştırma Görevlisi 2. Biyoloji, Sitoloji, Patoloji Laboratuvarları 3. Poliklinik ve hastane laboratuvarları 4. Özel hayvan hastaneleri 5. Tıp ve Veteriner Fakülteleri Araştırma Laboratuvarları 6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı'na bağlı Araştırma Laboratuvarları
Üst Derece Programlara Geçis
Doktora sonrası çalışma programlarına katılabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
ADÜ Sağlık Bilimleri Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Mezuniyet Koşulları
Alınan dersleri, yeterlik sınavı ve seminerlerini başarıyla tamamlamak ve hazırladığı tezi jüri karşısında başarıyla savunmak gerekli mezuniyet koşuludur.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu