Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hatice ERTABAKLAR
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hatice ERTABAKLAR
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Hatice ERTABAKLAR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Hatice ERTABAKLAR
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Hatice ERTABAKLAR
Farabi Değişim Koordinatörü
Sağlık Bilimleri Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı 2006 yılında oluşturulmuştur. Bu Anabilim Dalı Tıp Fakültesi öğretim üyelerini içermektedir. Ülkemizde parazit hastalıkları hem insan hem de hayvan sağlığını tehdit ederek halen önemini korumaktadır. Bu konuda eğitimli insanlar yetiştirilmesi ülkemiz açısından oldukça önemlidir. Anabilim Dalı özellikle ülkemizde önemli olan parazit hastalıklarının (toxoplasmosis, leishmaniasis, echinococcosis, sıtma, trichomoniasis, bağısak parazit infeksiyonları vb) tanısı, epidemiyolojisi ve korunma yöntemlerini geliştirmeyi ve bu bilgilerini diğer bölgeler ile paylaşmayı amaç edinmiştir. Bu amaçla projeler yürütmekte ve epidemiyolojik araştırmalar yaparak kontrol programlarına da destek olmaktadır. Ayrıca zoonozlar parazitolojide önemli yer tutmakta ve bu hastalıklar hem insan hem de hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Anabilim Dalı üyeleri ortak çalışmalar ve projelerle zoonotik hastalıklar üzerinde de çalışmalar yürütmektedir.
Tarihçesi
Sağlık Bilimleri Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı 2006 yılında oluşturulmuştur. Bu Anabilim Dalı Tıp Fakültesi öğretim üyelerini içermektedir.
Misyon
Kurumun ilkeleri doğrultusunda evrensel ölçütlere uygun bilimsel ürünler vermek.
Vizyon
Sürekli değişen günümüz dünyasında değişimi fark eden, uyum sağlayabilen, öğrenme odaklı, üretken, toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretebilen, kendi ve çevresi ile barışık gereğinde liderlik yapabilecek, parazitoloji konusuna hakim, özgür araştırmalar yapan, topluma örnek olacak bilim doktoru yetiştirmek.
Amaç
Anabilim Dalı özellikle ülkemizde önemli olan parazit hastalıklarının (toxoplasmosis, leishmaniasis, echinococcosis, sıtma, trichomoniasis, bağısak parazit infeksiyonları vb) tanısı, epidemiyolojisi ve korunma yöntemlerini geliştirmeyi ve bu bilgilerini diğer bölgeler ile paylaşmayı amaç edinmiştir. Bu amaçla projeler yürütmekte ve epidemiyolojik araştırmalar yaparak kontrol programlarına da destek olmakta
Fiziki Altyapı
Tıp Fakültesi Hastane'si bünyesinde bulunan Etkensel Tanı ve Seroloji laboratuvarında parazitolojik tanı yöntemleri ve ayrıca araştırmalarda kullanılan ileri serolojik , moleküler testler ve hücre kültürü yöntemleri uygulanabilmektedir. Ayrıca Veteriner Fakültesi Parazitoloji laboratuvarları ve Merkez Araştırma laboratuvarları da eğitim amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Yukarıda sözü geçen laboratuvarların imkanları dahilinde pekçok güncel teknik ve testler gerçekleştirilebilmektedir
Teknik Altyapı
Tıp Fakültesi Hastane'si bünyesinde bulunan Etkensel Tanı ve Seroloji laboratuvarında parazitolojik tanı yöntemleri ve ayrıca araştırmalarda kullanılan ileri serolojik , moleküler testler ve hücre kültürü yöntemleri uygulanabilmektedir. Ayrıca Veteriner Fakültesi Parazitoloji laboratuvarları ve Merkez Araştırma laboratuvarları da eğitim amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Yukarıda sözü geçen laboratuvarların imkanları dahilinde pekçok güncel teknik ve testler gerçekleştirilebilmektedir
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu