Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Fizyolojinin Temel Prensipleri ve Hücre Fizyolojisi
Ders Kodu: VFZ601
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Fizyolojide temel kavramların ve homeokinezisin sağlanması için gerekli temel mekanizmalar ile hücrenin yapı ve fizyolojisinin kavranması. Nöro-immuno-endokrin süreçlere giriş

Özet İçerik

Vücut iç ortamı, taşınma, enerjinin oluşumu ve transformasyonu, membran yapısı, hücre membranından iyon ve moleküllerin geçişleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.1. Hücre zarında potansiyel farkın oluşumu ve uyarının iletilmesi ile ilgili mekanizmaların kavramak
2.2. Asit-baz dengesinin hangi sistemlerce sağlandığı, ayrıca asidoz ve alkalozu oluşturan nedenlerin kavramak
3.3. Hücrenin yapısı ve fonksiyonları, haberleşme sistemleri, farklı hücre tiplerinin karşılıklı etkileşimleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak.
4.4. Protein sentezi ve hücre çoğalmasının genetik kontrolü hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak
5.5. Biyolojik kontrol mekanizmalarını kavramak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Reece W.O. (2008) Dukes Veteriner Fizyoloji Cilt I ve II, Onikinci Baskı (Türkçe Çeviri). Ed: Yıldız S. Medipres, Malatya.
2.Guyton AC, Hall JE (2001) Tıbbi Fizyoloji Onuncu baskı (Türkçe Çeviri). Ed: Çavuşoğlu H. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
3.Noyan A. (2003). Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. 13. baskı, Meteksan-Ankara
4.Randall D., Burggren W., French K, Fernald R., (1997). Eckert Animal Physiology. Mechanisms and Adaptations. 4th Ed., New York.
5.G.C. Whittow et al. (1998). Sturke’s Avian Physiology.
6.Willmer P., Stone G., Johnston I. (2005). Environmental Physiology of Animals. 2nd Ed. Blackwell Publishing.
7.Despopoulos A., Silbernagl S. (2003). Color Atlas of Physiology 5th Ed. Thieme, Stuttgart New York.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hücrede biyofiziksel olaylar
2. Hafta - Teorik
Gibbs-Donnan dengesi
3. Hafta - Teorik
Potansiyel farkın oluşturulması
4. Hafta - Teorik
Uyaranın yayılmasıyla ilgili temel kavramlar
5. Hafta - Teorik
Çok hücreli bir sistemin elektriksel aktivitesi
6. Hafta - Teorik
Sinaptik iletim
7. Hafta - Teorik
Hücrenin işlevsel sistemleri
8. Hafta - Teorik
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Potansiyel farkın oluşturulması
10. Hafta - Teorik
DNA’nın yapısı ve genetik şifreleme
11. Hafta - Teorik
Hücre zarının lipid yapısı ve taşıyıcı proteinler
12. Hafta - Teorik
Protein kanallarından difüzyon ve bu kanalların özellikleri
13. Hafta - Teorik
Seçici geçirgen zarlarda taşınım
14. Hafta - Teorik
Protein oluşumu ve hücre işlevinin düzenlenmesi
15. Hafta - Teorik
Hücre bölünmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%38
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Kısa Sınav (Quiz)4%1
Dönem Ödevi1%1
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev48136
Dönem Ödevi126127
Kısa Sınav4118
Ara Sınav111112
Dönem Sonu Sınavı124125
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
OÇ-1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
OÇ-2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
3
4
1
1
4
4
4
4
4
OÇ-3
2
1
1
1
2
2
2
1
1
3
4
1
1
4
4
4
4
4
OÇ-4
2
1
1
1
2
2
2
1
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
OÇ-5
2
1
1
1
2
2
2
1
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu