Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Vücut Sıvıları ve Boşaltım Fizyolojisi
Ders Kodu: VFZ602
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Beden sıvılarının organizmadaki dağılımı ve homeostasisin öneminin kavranması, böbreğin fonksiyonları ve doku sıvısı ile madde alış-verişi ilkelerinin kavranması

Özet İçerik

Vücut sıvı kompartımanları, böbreklerde idrar oluşumu, glomeruler filtrasyon, böbrek kan akımı ve kontrolleri, idrarın yoğunlaştırılma ve dilüe edilme mekanizmaları, ekstraselüler ozmolarite ve sodyum konsantrasyonunun düzenlenmesi, böbreklerin asit baz dengesinin düzenlenmesindeki rolleri, miksiyon, diüretikler ve böbrek hastalıkları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.1. Suyun yaşam için önemi, su metabolizması ve suyun düzenlenmesine dair mekanizmaları öğrenmek
2.2. İnsan ve bazı hayvanlarda alınan ve çıkarılan su miktarlarını belirleme yöntemlerini öğrenmek
3.3. Homeostazis ve başlıca fonksiyonel sistemlerin homeostatik mekanizmaları kavramak
4.4. Böbreğin anatomisi ve görevleri, klirens ve böbrek fonksiyon testlerini değerlendirebilmek
5.5. Ürinasyon ve sinirsel kontrolünü anlamak
6.6. Glomerular filtrasyonu anlamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Reece W.O. (2008) Dukes Veteriner Fizyoloji Cilt I ve II, Onikinci Baskı (Türkçe Çeviri). Ed: Yıldız S. Medipres, Malatya.
2.Guyton AC, Hall JE (2001) Tıbbi Fizyoloji Onuncu baskı (Türkçe Çeviri). Ed: Çavuşoğlu H. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
3.Noyan A. (2003). Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. 13. baskı, Meteksan-Ankara.
4.Randall D., Burggren W., French K, Fernald R., (1997). Eckert Animal Physiology. Mechanisms and Adaptations. 4th Ed., New York.
5.G.C. Whittow et al. (1998). Sturke’s Avian Physiology.
6.Willmer P., Stone G., Johnston I. (2005). Environmental Physiology of Animals. 2nd Ed. Blackwell Publishing.
7.Despopoulos A., Silbernagl S. (2003). Color Atlas of Physiology 5th Ed. Thieme, Stuttgart New York.
8.Vander et al. (2001). Human Physiology: The Mechanism of Body Function, 8th Ed. The McGraw-Hill Companies.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bedende suyun dağılımı
2. Hafta - Teorik
Sodyum ve potasyumun vücutta dağılımı
3. Hafta - Teorik
Beden sıvılarının azalması
4. Hafta - Teorik
Suyun metabolizması
5. Hafta - Teorik
Kaybedilen sıvının fizyolojik süreçlerde yerine konulması
6. Hafta - Teorik
Böbreğin yapısı ve genel fonksiyonları
7. Hafta - Teorik
Su ve tuz dengesi
8. Hafta - Teorik
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Nefronun yapısı
11. Hafta - Teorik
Glomerulus fonksiyonu
12. Hafta - Teorik
Glomerular filtrasyon hızı
13. Hafta - Teorik
Böbrek tubullerinde geri emilimi
14. Hafta - Teorik
Böbrek tubullerinde ekskresyon
15. Hafta - Teorik
İdrar asitleştirilmesi ve bikarbonat rezorpsiyonu
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%38
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Kısa Sınav (Quiz)6%1
Dönem Ödevi1%1
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev43116
Dönem Ödevi130030
Kısa Sınav62118
Ara Sınav118119
Dönem Sonu Sınavı124125
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
OÇ-1
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
OÇ-2
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
OÇ-3
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
OÇ-4
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
OÇ-5
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
OÇ-6
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu