Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kas ve Periferik Sinir Fizyolojisi
Ders Kodu: VFZ603
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 2
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Kas tiplerinin ve fizyolojisinin kavranması. Duyusal, motor ve otonomik sinirlerin işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak

Özet İçerik

Kas mekaniği, kas kasılmasının moleküler mekanizması, iskelet kası ve düz kas, motor unite, sinir kas kavşağı, sinaptik potansiyeller

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.1. İskelet kasının yapı ve fonksiyonlarını kavramak
2.2. Düz kasın yapı ve fonksiyonlarını kavramak
3.3. Kalp kasının yapı ve fonksiyonlarını kavramak
4.4. Periferik sinirlerin fizyolojik fonksiyonlarını kavramak
5.5. Sinirsel aktiviteleri kaydedip klinik olarak değerlendirebilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Reece W.O. (2008) Dukes Veteriner Fizyoloji Cilt I ve II, Onikinci Baskı (Türkçe Çeviri). Ed: Yıldız S. Medipres, Malatya.
2.Guyton AC, Hall JE (2001) Tıbbi Fizyoloji Onuncu baskı (Türkçe Çeviri). Ed: Çavuşoğlu H. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
3.Noyan A. (2003). Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. 13. baskı, Meteksan-Ankara.
4.Randall D., Burggren W., French K, Fernald R., (1997). Eckert Animal Physiology. Mechanisms and Adaptations. 4th Ed., New York.
5.G.C. Whittow et al. (1998). Sturke’s Avian Physiology.
6.Willmer P., Stone G., Johnston I. (2005). Environmental Physiology of Animals. 2nd Ed. Blackwell Publishing.
7.Despopoulos A., Silbernagl S. (2003). Color Atlas of Physiology 5th Ed. Thieme, Stuttgart New York.
8.Vander et al. (2001). Human Physiology: The Mechanism of Body Function, 8th Ed. The McGraw-Hill Companies.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sinir kas bağlantısı
1. Hafta - Uygulama
Motor son plak ve iskelet kasının kasılması
2. Hafta - Teorik
İskelet kasının duyu reseptörleri
2. Hafta - Uygulama
İzotonik ve izometrik kasılma
3. Hafta - Teorik
Düz kasta membran ve aksiyon potansiyelleri
3. Hafta - Uygulama
Düz kasta spontan kasılma
4. Hafta - Teorik
Düz kas kasılmasında sinirsel ve hormonal kontrol
4. Hafta - Uygulama
Düz kasın kimyasallar ile aktivasyonunun değiştirilmesi ve düz kasın çeşitli kimyasallara verdiği cevap
5. Hafta - Teorik
İskelet kasında aksiyon potansiyelinin oluşması
5. Hafta - Uygulama
İskelet kasında kasılma mekanizması ve enerji
6. Hafta - Teorik
Kalp kasında kasılım mekanizması
6. Hafta - Uygulama
Kasta yorulma
7. Hafta - Teorik
İskelet kasının kasılma mekanizması
7. Hafta - Uygulama
Çeşitli kas tiplerinde merdiven olayı
8. Hafta - Teorik
Ara sınav
8. Hafta - Uygulama
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
12 çift beyin sinirleri
9. Hafta - Uygulama
Kasta tetanus
10. Hafta - Teorik
Spinal sinirler
10. Hafta - Uygulama
Kalp kasında refrakter dönem ve önemi
11. Hafta - Teorik
Ganglionlar
11. Hafta - Uygulama
Sinir iletim hızının hesaplanması
12. Hafta - Teorik
Otonom sinir sistemine giriş
12. Hafta - Uygulama
Reaksiyon zamanı
13. Hafta - Teorik
Sempatik sinir sistemi
13. Hafta - Uygulama
Kasta elektriksel potansiyellerin kaydedilmesi: EMG-I
14. Hafta - Teorik
Parasempatik sinir sistemi
14. Hafta - Uygulama
Kasta elektriksel potansiyellerin kaydedilmesi: EMG-II
15. Hafta - Teorik
Sunumlar
15. Hafta - Uygulama
Periferik sinirlerin hasarında EMG kayıtları ve değerlendirilmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%38
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Kısa Sınav (Quiz)4%1
Dönem Ödevi1%1
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Uygulamalı Ders141242
Ödev42112
Dönem Ödevi120121
Kısa Sınav4118
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
OÇ-1
2
2
1
2
2
2
1
3
1
3
4
2
2
4
4
4
4
4
OÇ-2
2
2
1
2
2
2
1
3
1
3
4
2
2
4
4
4
4
4
OÇ-3
2
2
1
2
2
2
1
3
1
3
4
2
2
4
4
4
4
4
OÇ-4
2
2
1
2
2
2
1
3
1
1
4
2
2
4
4
4
4
4
OÇ-5
1
2
1
2
1
2
1
3
1
3
4
2
2
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu