Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kardiyovaskuler Sistem Fizyolojisi
Ders Kodu: VFZ607
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 2
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Kalp, kan ve lenf dolaşımının ilkelerinin kavranması

Özet İçerik

Kan damarları ve kan akımı, kan basıncı, kapiller akım, kalp siklusu, kalpte uyarılma ve iletim, dolaşımın kontrolü, atım hacminin düzenlenmesi, fötal dolaşım

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.1. Kalp ve kalbin yapısı, elektriksel olayları kavramak
2.2. Aritmiler, fibrilasyon, kalp blokları hakkında bilgi sahibi olmak
3.3. EKG’yi uygulamak ve yorumlayabilmek
4.4. Kan dolaşımı, özel dolaşım alanlar hakkında bilgi sahibi olmak
5.5. Kan basıncı ve lenf dolaşımı hakkında bilgi sahibi olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Reece W.O. (2008) Dukes Veteriner Fizyoloji Cilt I ve II, Onikinci Baskı (Türkçe Çeviri). Ed: Yıldız S. Medipres, Malatya.
2.Guyton AC, Hall JE (2001) Tıbbi Fizyoloji Onuncu baskı (Türkçe Çeviri). Ed: Çavuşoğlu H. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
3.Noyan A. (2003). Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. 13. baskı, Meteksan-Ankara.
4.Randall D., Burggren W., French K, Fernald R., (1997). Eckert Animal Physiology. Mechanisms and Adaptations. 4th Ed., New York.
5.G.C. Whittow et al. (1998). Sturke’s Avian Physiology.
6.Willmer P., Stone G., Johnston I. (2005). Environmental Physiology of Animals. 2nd Ed. Blackwell Publishing.
7.Despopoulos A., Silbernagl S. (2003). Color Atlas of Physiology 5th Ed. Thieme, Stuttgart New York.
8.Vander et al. (2001). Human Physiology: The Mechanism of Body Function, 8th Ed. The McGraw-Hill Companies.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kan dolaşımı ve bölümleri
1. Hafta - Uygulama
Kapillar dolaşım ve kapillarizasyon
2. Hafta - Teorik
Kalp ve anatomofizyolojik özellikleri
2. Hafta - Uygulama
Kalp kasının fizyolojik özellikleri
3. Hafta - Teorik
Kalp kasının özellikleri
3. Hafta - Uygulama
Bazı kimyasalların kalp üzerine etkileri
4. Hafta - Teorik
Kalbin sinirsel ve hormonal kontrolü
4. Hafta - Uygulama
Isının kalp kası üzerine etkileri
5. Hafta - Teorik
Kalbin çalışmasını etkileyen faktörler
5. Hafta - Uygulama
EKG’nin temelleri
6. Hafta - Teorik
Kalp sesleri
6. Hafta - Uygulama
EKG’de elektrotlar
7. Hafta - Teorik
Kan dolaşımı ve bölümleri
7. Hafta - Uygulama
Derivasyonlar
8. Hafta - Teorik
Ara sınav
8. Hafta - Uygulama
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Arter ve venler
9. Hafta - Uygulama
EKG’de hayvana yaklaşım
10. Hafta - Teorik
Kan basıncı
10. Hafta - Uygulama
EKG trasesinde meydana gelen dalgalar ve yorumlanması
11. Hafta - Teorik
Damarların sinirleri ve vazomotor olaylar
11. Hafta - Uygulama
Kalp blokları
12. Hafta - Uygulama
Kalbin elektriksel ekseninin hesaplanması ve klinik önemi
13. Hafta - Teorik
Lenf dolaşımı
13. Hafta - Uygulama
Kalp seslerinin yazdırılması
14. Hafta - Teorik
Kılcal dolaşım
14. Hafta - Uygulama
Nabız dalgası
15. Hafta - Teorik
Sunumlar
15. Hafta - Uygulama
Kan basıncı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%38
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Kısa Sınav (Quiz)4%1
Dönem Ödevi1%1
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Uygulamalı Ders141242
Ödev42112
Dönem Ödevi120121
Kısa Sınav42112
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı113114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
OÇ-1
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
OÇ-2
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
OÇ-3
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
OÇ-4
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
OÇ-5
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
4
2
1
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu