Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Merkezi Sinir Sistemi ve Özel Duyular
Ders Kodu: VFZ625
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Sinir fizyolojisinin temel ilkelerinin kavranması, özel duyularının fizyolojik mekanizmalarının kavranması

Özet İçerik

Merkezi sinir sisteminin anatomik yapısı, serebrospinal sıvı, polisinaptik refleksler, motor aktivite, hipotalamus, limbik sistem, görme, işitme, tat ve koku alma duyuları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.1. Refleks arkı, sinaps ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
2.2. Efektör organlar, merkezi ve otonom sinir sistemi, hakkında bilgi sahibi olmak
3.3. Beyin ve beyinciğe ait kısımların fizyolojik işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak
4.4. Özel duyular ile ilgili reseptörlerde uyarının meydana gelişi hakkında bilgi sahibi olmak
5.5. Özel duyularda uyarının iletimi ve merkezi sinir siteminde yorumlanması hakkında bilgi sahibi olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Reece W.O. (2008) Dukes Veteriner Fizyoloji Cilt I ve II, Onikinci Baskı (Türkçe Çeviri). Ed: Yıldız S. Medipres, Malatya.
2.Guyton AC, Hall JE (2001) Tıbbi Fizyoloji Onuncu baskı (Türkçe Çeviri). Ed:
3.Light D (2005). Your Body How It Works. The Senses. Chelsea House Publishing.
4.Randall D., Burggren W., French K, Fernald R., (1997). Eckert Animal Physiology. Mechanisms and Adaptations. 4th Ed., New York.
5.G.C. Whittow et al. (1998). Sturke’s Avian Physiology.
6.Willmer P., Stone G., Johnston I. (2005). Environmental Physiology of Animals. 2nd Ed. Blackwell Publishing.
7.Despopoulos A., Silbernagl S. (2003). Color Atlas of Physiology 5th Ed. Thieme, Stuttgart New York.
8.Vander et al. (2001). Human Physiology: The Mechanism of Body Function, 8th Ed. The McGraw-Hill Companies
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Refleks arkı
2. Hafta - Teorik
Sinir impulsu ve sinapsın özellikleri
3. Hafta - Teorik
Nörotransmitter maddeler
4. Hafta - Teorik
Beyin sapı
5. Hafta - Teorik
Talamus
7. Hafta - Teorik
Beyincik
8. Hafta - Teorik
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Medulla spinalis refleksleri
10. Hafta - Teorik
Hipotalamus
11. Hafta - Teorik
Retinadaki fotoreseptörler ve görme olayı
12. Hafta - Teorik
İşitmenin fizyolojisi
14. Hafta - Teorik
Tat, koku, dokunma
15. Hafta - Teorik
Sunumlar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%38
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Kısa Sınav (Quiz)4%1
Dönem Ödevi1%1
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev42112
Dönem Ödevi130131
Kısa Sınav42112
Ara Sınav112113
Dönem Sonu Sınavı125126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
OÇ-1
2
2
3
2
2
1
3
3
4
2
2
4
4
4
4
4
OÇ-2
2
2
3
2
2
3
3
4
2
2
4
4
4
4
4
OÇ-3
2
2
3
2
2
1
3
3
4
2
2
4
4
4
4
4
OÇ-4
2
2
3
2
2
1
3
3
4
2
2
4
4
4
4
4
OÇ-5
2
2
3
2
2
1
3
3
4
2
2
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu