Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Laboratuvar Uygulamaları - I
Ders Kodu: VFZ633
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 4
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Laboratuarda uygun yöntemlerin kullanılarak araştırmaya ve kliniğe yönelik uygulamalarda bulunmak

Özet İçerik

Laboratuvarlarda kullanılan çözelti ve solüsyonların hazırlanması, kan hücreleri sayımı, kan frotisi yapımı ve değerlendirilmesi, sedimantasyon, eritrositlerde ozmotik frajilite, kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini, EKG

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Laboratuarda araştırma yapmanın genel kurallarını öğrenmek
2.Kan analizi yapabilmek
3.Kan sonuçlarını nedene yönelik yorumlayabilmek
4.EKG çekebilmek
5.EKG’yi yorumlayabilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.1. Harvey J.W. (2001). Atlas of Veterinary Hematology. W.B. Saunders Company.
2.2. Sterling T. Bennett S.T., Lehman C.M., Rodgers G.M. (2007). Laboratory Hemostasis. A Practical Guide for Pathologists. Springer Science Business Media, LLC.
3.3. Weiss D.J.,Wardrop J. (2010). Schalm’s Veterinary Hematology. 6th Ed. Blackwell Publishing Ltd.
4.Martin M. (2007). Small Animal ECG’s. An introductory guide. 2nd Ed. Blackwell Publishing Ltd.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Uygulama
Kan alınması
2. Hafta - Uygulama
Hematolojide kullanılan sulandırma pipetleri ve eriyikler
3. Hafta - Uygulama
Hematolojide kullanılan cihazlar
4. Hafta - Uygulama
Hemoglobin ve hematokrit tayini
5. Hafta - Uygulama
Sedimentasyon ve ozmotik frajilite
6. Hafta - Uygulama
Alyuvar indeksleri ve anemi
7. Hafta - Uygulama
Kan grupları
8. Hafta - Uygulama
Ara sınav
9. Hafta - Uygulama
Çapraz karşılaştırma yöntemi
10. Hafta - Uygulama
Neonatal izoertirolizisin tanısında aglütinasyon testleri
11. Hafta - Uygulama
Kanama ve pıhtılaşma uygulamaları, pıhtılaşma faktörlerinin belirlenmesi
12. Hafta - Uygulama
Çeşitli EKG cihazları
13. Hafta - Uygulama
EKG’de standardizasyon
14. Hafta - Uygulama
EKG’nin çekimi
15. Hafta - Uygulama
EKG’nin yorumlanması
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%38
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Kısa Sınav (Quiz)6%1
Dönem Ödevi1%1
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Uygulamalı Ders142484
Ödev2216
Dönem Ödevi114115
Kısa Sınav62118
Ara Sınav112113
Dönem Sonu Sınavı113114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
OÇ-1
3
4
5
5
5
2
3
3
4
2
3
5
5
5
5
OÇ-2
3
4
5
5
5
2
3
3
4
2
3
5
5
5
5
5
OÇ-3
3
4
5
5
5
2
3
3
4
2
3
5
5
5
5
5
OÇ-4
3
4
5
5
5
2
3
3
4
2
3
5
4
5
5
5
OÇ-5
3
4
5
5
5
2
3
3
4
2
3
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu