Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Bayazıt MUSAL
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hakkı Bülent BECERİKLİSOY
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Hakkı Bülent BECERİKLİSOY
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Hakkı Bülent BECERİKLİSOY
Erasmus Değişim Koordinatörü
Lisansüstü eğitim çerçevesinde Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Doktora(Ph.D) ve Yüksek Lisans programı yürütülmektedir. Doktora eğitimi sırasında öğrenciler veteriner doğum ve jinekoloji alanındaki; dişi hayvanlarda, gebelik, embriyonal ve fötal yaşam, reprodüktif fizyoloji, endokrinoloji, doğum ve meme hastalıkları gibi ana bilgileri öğrenmeleri, uygulamalarla desteklenerek klinik olgulara karşı doğru tanı ve teşhis yeteneğini kazanmaları, reproduktif yönden sürü idare yöntemleri ile ülke hayvancılığının gelişimi dikkate alınarak teorik ve pratik olarak beceri kazanmaları gereklidir. Doktora eğitimlerinin yanı sıra öğrencilerin bu alandaki gelişmeleri izlemeleri, literatür takip etmeleri, ve anabilim dalında yapılan araştırmalara katılmaları gereklidir. Doktora öğrencileri her dönemde birer makale ve seminer sunarak, yayın tarama, seminer hazırlama ve sunma teknikleri konularında da kendilerini geliştirirler. Söz konusu bilim alanında öğrenciler doktora eğitimi süresince en doğru bilgiye en hızlı nasıl ulaşabileceklerini öğrenirler ve pratik olarak da uygularlar. Araştırmacı kişiliklerinin gelişmesi için deneysel çalışmalarda sorumluluk almalarına özen gösterilir ve bilgi, beceri ve bilimsel anlayış bakımından üstün özellikleri kazanmış olması beklenir.
Tarihçesi
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2006 yılından itibaren alanında lisansüstü eğitim vermektedir.
Misyon
Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortam yaratarak Doğum ve Jinekoloji alanında özgün ve evrensel bilgi üreten, yaratıcı ve bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktır.
Vizyon
Eğitim ve araştırmaları ile evrensel gelişmeye katkısı olan, çağdaş bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, özgüven ve sorumluluk sahibi, etik değerlere saygılı, bilgili, nitelikli konusunda değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştirmektir.
Amaç
Toplumların kalkınmasında eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve çağdaş düzeye ulaştırılabilmesi kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bilgi çağının gerekleri doğrultusunda çeşitli alanlarda verilmeye çalışılan lisans eğitimi çoğu zaman gereksinimleri tam olarak karşılayamamakta ve oluşan rekabet ortamında eğitim düzeyi yüksek olan elemanlara olan gereksinim giderek artmaktadır. Sağlık Bilimleri Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalının temel amacı Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında eğitimli, araştırmalarla alanında bilime katkıda bulunabilecek bilim insanları yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, bu eğitimin gerektirdiği cihaz ve teçhizat donanımına ve yeterli öğretim üyesi kadrosuna sahiptir (Öğretim üyesi - amfi - derslik –Küçük ve büyük hayvan muayene ve operasyon salonları-renkli doppler sonografi- laboratuar)
Teknik Altyapı
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, bu eğitimin gerektirdiği cihaz ve teçhizat donanımına ve yeterli öğretim üyesi kadrosuna sahiptir (Öğretim üyesi - amfi - derslik –Küçük ve büyük hayvan muayene ve operasyon salonları-renkli doppler sonografi- laboratuar)
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu