Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Ilgaz AKDOĞAN
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Nazlı Gülriz ÇERİ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Nazlı Gülriz ÇERİ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Ayfer METİN TELLİOĞLU
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Nazlı Gülriz ÇERİ
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Ayfer METİN TELLİOĞLU
Mevlana Koordinatörü
Tıp eğitiminin temel taşlarından birisi olan Anatomi, insan vücudunu meydana getiren yapıları, organları, sistemleri ve bunlar arasındaki ilişkileri inceler. Anabilim dalı olarak anatomi eğitimindeki temel ilkemiz öğrencilere insan vücudunun normal yapısını kavratmak, varyasyonlarını ve anomalilerini anlayabilmesini sağlayarak alt yapı oluşturmaktır.
Tarihçesi
1992 yılında Adnan Menderes Üniversitesi NMorfoloji Enstitüsü kurulmuştur. Üniversitenin kuruluşundan 1994 yılına kadar Anatomi bölümü Morfoloji Bölümü olarak bilinmekteydi. 1994 yılından sonra YÖK tarafından Morfoloji Bölümü Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji bölümlerine ayrılmıştır. Bölümümüz iki profesör, iki yardımcı doçent ve biğr araştırma görevlisinden oluşan toplam beş personeli ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Hulki BAŞALOĞLU (Head of the department) Prof. Dr. Sacide KARAKAŞ Yrd. Dr. Nazlı ÇERİ Yrd. Dr. Ayfer TELLİOĞLU Araş. Gör. Eda Duygu Çakır
Misyon
Adnan Menderes Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı olarak misyonumuz; verdiğimiz eğitim-öğretimle, mevcut anatomi bilgisini üst düzeyde tutmanın yanısıra, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilen ve yaşam boyu öğrenimi, anatomik bilgi ve becerinin devamlılığı için bir şart olarak gören, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir. Anabilim Dalımız, bünyesinde bulunan, makroskobik ve mikroskobik anatominin farklı alanlarında ve disiplinlerarası araştırmalar yapan özgün çalışma gruplarını geliştirmeyi; gerçekleştirdiği akademik çalışmaların sonuçlarını saygın yurtiçi ve yurtdışı akademik ortamlarda sunarak anatomi bilim dalının gelişimine özgün ve etkin bir şekilde katkıda bulunmayı görev edinmiştir.
Vizyon
Anabilim Dalımızın vizyonu; anatomi alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizinin yapıldığı, anatomi alanına yenilik getiren düşünce, bilimsel yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilinen ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamanın anatomi alanında kullanımasının sağlandığı, bilimsel gelişime liderlik yapan, aidiyet duygu ve bilincinin hakim olduğu, akademik bir birim olmaktır.
Amaç
Anatomi yüksek lisans programı insan vücudunun morfolojik yapısının fonksiyonel düzeyde tanımlanarak öğrenciye aktarılması, edinilen bilgiyi tıp eğitimiyle bağlantılı olarak yorumlayabilen uzmanların yetiştirilmesi için kurulmuştur.
Fiziki Altyapı
Anatomi laboratuvarı Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Uygulama Merkezi Kemik ve Maket Odası
Teknik Altyapı
Antrpometry seti, Skinfld, BIA 101, BİA 720, Yeterli kemik arşivi, Çeşitli insan maketleri, Kadavra, Diseksiyon Seti, Morg Ünitesi, Kadavra Saklama Havuzu, Bilgisayarlar, Yazıcı ve Tarayıcılar
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu