Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Zeynep GÜNEŞ
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Emel CEYLAN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Anabilim Dalı’mız 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı itibaren Yüksek Lisans, ve Doktora düzeyinde disiplinler arası Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İnsan sağlığı ile ilgili lisans ve yüksek lisans mezunlarına yüksek lisans ve doktora olanağı tanımaktadır. Yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinde amaç; ulusal ve uluslararası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, evrensel bilim insanı niteliklerine ulaşmış Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında bilgi ve deneyim sahibi hemşireler yetiştirmektir. Adres Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, 09100 Kepez Mevkii Efeler/AYDIN Telefonlar +90 256 218 20 00
Tarihçesi
15/08/2013 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararla Yaşlı Sağlığı Anabilim Dalı, Yaşlı Sağlığı ve Bakımı yüksek lisans ve doktora programı açılması uygun görülmüş. Anabilim dalımıza 2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı başlamıştır.
Misyon
Yaşlı Sağlığı ve Bakımı programı, öğrencilere mevcut ve gelecek nesillerin sağlığını ve başarılı yaşlanma sonuçlarını iyileştirmek için liderlik ve hizmet sağlamak için gereken bilgi, kanıt ve becerilere ilham veren ve onları hazırlayan öğretim, araştırma ve hizmete adanmıştır.
Vizyon
Yaşlı Sağlığı ve Bakımı programı, yaşlı nüfusun refahını artıracak çok yönlü yaşlanma yaklaşımından oluşan çok disiplinli araştırma ve eğitim programlarını ilerletmeyi amaçlamaktadır.
Amaç
1.Programın amacı, disiplinler arası ve bütünleştirici paradigmalar ve bağlam içinde yaşlanmanın temellerini araştırma tasarımları ile yaşlanma üzerinde çalışan yeni nesil sağlık ve diğer profesyonelleri yetiştirmektir. 2. Tıp, hemşirelik ve diş hekimliği içinde ve genelinde yaşlanmaya ilişkin multidisipliner çalışmayı teşvik etmek; 3. Yaşlanma sorunlarının karmaşıklıklarını ve aralarındaki bağlantıları yakalayan yenilikçi araştırma ve eğitim programları geliştirmek için yeni disiplinler arası ortaklıkları koordine etmek; 4. Yaşam kalitesini artırmak ve yaşlılarımızın sağlık ve refahını geliştirmek için politikayı savunmak; 5. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yaşlanma ve yaşlılığın güncel konularında eğitim ve fırsatlar sunmak; 6. Topluma, sağlık uzmanlarına ve bilim camiasına yaşlanma ve araştırmalardaki ilerlemeler hakkında bilgi yaymak.
Fiziki Altyapı
Anabilim dalımız farklı disiplinlerden oluşmakta ve öğrencilerimiz üniversitemizin farklı birimlerindeki derslik, toplantı salonlarından yararlanabilme olanağı bulmaktadırlar
Teknik Altyapı
Teknik Altyapı Birimimizde Öğrenci İşleri Sistemi(OBİS), Akademik Bilgi Sistemi(AKBİS), Personel Bilgi Sistemi (PERBİS), Ek Ders Bilgi Sistemi (EDBİS), Kamu Bilişim Sistemi (KBS), Maliye Yönetim Sistemi (MYS), Bütçe Ödenekleri Sistemi (e-butce), Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi (TKYS), Yazı İşleri Otomasyon Sistemi (EBYS) kullanılmaktadır. Öğrenciler bilgisayarlardan kendi üniversitemiz ve diğer üniversitelerin kütüphanelerine ulaşmada, ödev hazırlamada yararlanabilmektedirler.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu