Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Rahşan ÇAM
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan GEZER
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan GEZER
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Cerrahi Hastalıkları Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı dört zorunlu ders, bir seminer dersi ve bir uzmanlık alan dersin ve altı seçmeli dersten oluşmaktadır.
Tarihçesi
Karar ve öğrenci alım tarihi : 31.08.2010 tarihinde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı açılmıştır. İlk öğrenci alımı 10.08.2011 tarihinde yapılmıştır.
Misyon
Bizim misyonumuz alanında araştırmacı, lider, yüksek kalitede hasta bakımı sağlayan uzmanlık derecesine sahip hemşireler yetiştirmektir.
Vizyon
Bizim vizyonumuz hemşirelik bilim alanında akademik bir birim olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilirliği başarmaktır.
Amaç
Bu programın amacı; profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile, ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, lider, yüksek kalitede hasta bakımı sağlayan cerrahi hastalıkları hemşireliğinde bilim uzmanı yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Cerrahi Yoğun Bakım Üniteleri, Cerrahi Branşlara Özgü Klinikler, Ameliyathane, yüksek lisans derslikleri, Kütüphane olanakları vardır.
Teknik Altyapı
Bilgisayar, kütüphane,derslik
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu